Toekomst Alkeburcht

Tijdens het gesprek met de wethouder afgelopen maandagavond, 18-12, voorafgaand aan de raad,  is na onderzoek de conclusie getrokken dat het plan van EVVW met betrekking tot de Alkeburcht een kans van slagen heeft. De EVVW groep is opgericht om gezamenlijk een plan in te dienen voor de nieuwe bestemming van de Alkeburcht en staat voor Egberts,Verdel, Verhaar en Wesselman. 

Nadat er in een eerdere bijeenkomst met de raad werd medegedeeld dat er alleen aan de bouw van een woonvorm voor mensen met dementie op deze plaats werd gedacht, is er door SvK&B in de eerste daarop volgende raad een motie ingediend,  om de wethouder te overtuigen dat er nog andere mooie ideeën waren en dat hij deze ook moest gaan onderzoeken. Na deze raad is de wethouder in gesprek gegaan met de lokale ondernemers en is het plan wat verder uitgewerkt, net als het plan van de stichting Dagelijks Leven voor kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie.

Wij zijn blij dat er nu in eerste instantie is gekozen voor de verdere planvorming van het idee van EVVW. Het behouden van de theaterzaal met sociale woningbouw op deze plek is een plan waar wij erg blij van worden. Waar wij, en vele inwoners, ook steeds voor hebben gestaan. Kaag en Braassem verdient een eigen theaterzaal.

Dat wil niet zeggen dat wij tegen een woonvorm voor mensen met dementie zijn maar dit kan op meerdere plekken in onze gemeente gerealiseerd worden. Wij zijn tevens blij dat er wel verder wordt gesproken met deze ontwikkelaar.

Dankzij onze inzet krijgt het mooie plan van EVVW een echte kans!

Petra van der Wereld (fractievoorzitter SvKB)


Terug naar overzicht