Teleurgesteld, verdrietig en boos

Wij zijn nu ruim 3 jaar geleden begonnen met een experiment, een raadsbreed akkoord met alle partijen in de raad van Kaag en Braassem.

Dat was iets waar wij best trots op waren en gedurende bepaalde tijd dat ook bleven. Het is een feit dat er binnen onze partijprogramma’s veel overlap zit. Daar kwam het raadsbrede akkoord uit voort. De onderwerpen waar verschillen in zaten werden buiten het akkoord gehouden.

Wij mochten ook nog een wethouder leveren, net als de VVD.

Pro en CDA hadden toen beiden reeds een wethouderspost geregeld. Zij hadden tenslotte samen al een meerderheid en hadden het ook best samen afgekund. Wij wilden natuurlijk graag verantwoordelijkheid nemen en dragen voor de raadsperiode, zeker gezien het feit dat wij de 2e partij in deze raad zijn qua zetels….dus  stapten wij in het nieuwe en in Nederland unieke raadsbrede akkoord met een eigen wethouder.

Wij gingen aan de slag, de raad met het raadsbrede akkoord en het college. Helaas moest onze wethouder stoppen en op dat moment gebeurden er zaken waar wij geen grip op kregen….achteraf zeg je dan: “Had toen maar meteen uit dat akkoord gestapt….”Maar wij kregen de harde toezeggingen dat het college van alle partijen was….dus dan heb je daar vertrouwen in…

Het raadsbrede akkoord heeft ons ook goede zaken gebracht, het gezamenlijk optrekken bij de besluitvorming over  Extra Sociale Woningbouw is hiervan een mooi voorbeeld.

Trots zijn wij ook op het initiatiefvoorstel met betrekking op het doen van een marktconsultatie ihkv een verkenning van de mogelijkheden op economische ontwikkelingen in de recreatieve sector binnen onze gemeente.

Trots op het instellen van het duurzaamheidplatform

Trots op het afschaffen van de hondenbelasting

Blij met een mooi parkje bij t Oog ( dit ondanks dat het olifantenpaadje er alweer ligt)…

Trots zijn wij op de initiatievenmarkt en de energie die er is bij de inwoners. Fijn dat we daar geld voor vrij hebben kunnen maken. Onder andere een N207 run, Koningsdag spellen, voetbalkooi, netten voor over een andere kooi, konijnenberg, natuurlessen, rijpaden voor paarden en mountainbikers en natuurlijk De “Veense Hout” die moet er natuurlijk ook echt komen ….dat voegt nl pas echt waarde toe aan onze gemeente…

 

De afgelopen maanden zijn er echter diverse dossiers/raadsstukken gepasseerd waarvan onze fractie een andere verwachting en een andere insteek/aanpak voorstaat en stond. De andere fracties leken geen kritische blik meer te hebben maar volgen bijna altijd hun wethouders. Terwijl dat toch echt wel je taak is als raadslid: kritisch stukken bekijken en eigen mening vormen, proeven of er draagvlak voor is in de samenleving en dat terugbrengen in de raad.

Het ICT verhaal, de bestemmingsplannen/afwijkingenbeleid/positieve grondhoudingen, Diftar, spoorboekje/participatietraject  MRSV, bouwen in Leimuiden bij voetbalvelden, intensieve veeteelt zijn zomaar wat onderwerpen met als laatste de Alkeburcht…de welbekende druppel.

Het toneelspel gisteravond, de starheid, het niet willen bewegen en niet de rust willen brengen voor de verenigingen om tot een echte goede oplossing nav een onderzoek te komen is gewoonweg shocking.

Andere partijen zullen wel roepen, de verkiezingen komen er aan….maar helaas daar heeft ons besluit niets mee te maken gehad….dat gaat om de teleurstelling in de afgelopen periode…. Ons vertrouwen in de keuzes tot uitvoering van het raadsbrede akkoord is weg. Het gevoel dat we steeds broodkruimeltjes informatie kregen of pas na veel soebatten de echte stukken, of het geven van zoveel informatie op steeds weer verschillende manieren dat je het overzicht wel kwijt moet raken.

De houding van de (nu collegepartijen) “wij weten wel wat goed voor u is, beste inwoner van K en B” zonder de zo gewenste en afgesproken inspraak/invloed aan de voorkant….of zijn onze gedachten over inspraak aan de voorkant alleen maar nuttig als het precies datgene aangeeft wat college en hun partijen bedacht hebben? Waar is de kritische noot richting het college? Waar is het dualisme gebleven…..geloven op blauwe ogen doen wij al jaren niet meer …je zou kunnen zeggen dat we nu door schade en schande…nog wijzer zijn geworden!

1436 handtekeningen van betrokken inwoners die met veel, heel veel energie aan de slag wilden. Crowdfunding, meedenken en meedoen was datgene wat zij aanboden. En net als het andere maatschappelijke vastgoed (waarvan het participatietraject pas onlangs gestart is en doorloopt tot 2020) tijd krijgen om een onderzoek te doen of inwoners wel een cultuurhuis willen in K&B.  En vooral op een rustige manier op zoek te kunnen gaan naar een vervangende locatie. Participatie ten top zou je zo zeggen. Dat is toch wat wij allemaal wilden??

Echter de oude politiek besloot dat hun keuze beter was…sloegen ter plekke met hun keuze meteen alle energie dood….en twitteren dan ook nog doodleuk dat de “verenigingen nu maar uit hun comfortzone moeten komen.” Ze, de verenigingen, mogen allemaal van het CDA  in een kerk of tent gaan oefenen en optreden…

En niet te vergeten de schoffering van collega raadsleden, door Pro en CDA….schandalig gewoon!  Vanuit emotie kunnen dingen gezegd worden maar een echte vent (vrouw) biedt daarna meteen zijn excuses aan….

Als deze uitlatingen een belofte zijn voor de komende tijd, dan wordt het er niet prettiger op in de raad van K en B. Oude tijden herleven lijkt het wel…

 

Teleurgesteld, verdrietig en boos…

maar nu ook klaar met wat achter ons ligt!

De quote van Henk Hoek in gedachten: “In een nieuwe tijd met een nieuwe toekomst moeten we

niet dat wat oud en voorbij is, in leven houden” ( met dank aan Joep Derksen voor het tweeten van deze uitspraak van 28 april jl).

 

Op naar een nieuwe toekomst! Doet u, doe jij met ons mee?

Want Samen komen we er wel…

Ik weet het zeker!

 

Petra van der Wereld

Fractievoorzitter Samen voor Kaag en Braassem.


Terug naar overzicht