SvKB neemt afstand van het raadsbrede akkoord

Wij hebben de afgelopen maanden steeds meer het gevoel dat dit college ons steeds broodkruimeltjes informatie geeft in plaats van de gehele verhalen en achterliggende zaken…en dat wij zelf verdomd goed moeten opletten of we toch stiekem niet iets door onze S…. geduwd krijgen. Dan is het een brief waarin wordt aangegeven dat er in de beeldvormende avond een bepaalde werkwijze wordt voorgesteld en dat de reacties erop wijzen dat dat dan de juiste werkwijze voor het college moet zijn…zonder een oordeelsvormend en besluitvormend gesprek. Een MRSV participatietraject/ spoorboekje wat pas naar de raad komt nadat er uitdrukkelijk om is gevraagd, het was helemaal niet de bedoeling dat wij daar wat van zouden vinden…

 

Het ‘ja, tenzij’ beleid wat steeds leidt tot onvrede en onduidelijkheid onder buren van initiatiefnemers…na veel soebatten komt er nu eindelijk een aanpassing op afwijkingen beleid en dat komt ook nog naar de raad ter besluitvorming zodat we allemaal kunnen weten wat we besluiten en waar we voor staan. Geen positieve grondhoudingen meer op principeverzoeken die totaal niet voldoen aan de huidige bestemmingsplannen (BP's) en diverse kaders.

 

Het raadsbrede akkoord heeft ons goede zaken gebracht maar de afgelopen maanden heeft mijn fractie het gevoel dat het wringt. Wij kunnen ons steeds slechter vinden in de bestuurlijke afstandelijkheid van de collega fracties/raadsleden, alleen nog maar sturen op het wat en blindelings vertrouwen op de blauwe ogen van de collegeleden.. met betrekking tot op welke wijze zij het HOE vorm geven

De richting die sommige collegeleden opgaan zogenaamd onder de noemer van het raadsbrede akkoord, (en ja deze is niet smart en had het veel meer moeten zijn)….denk aan de recreatieparaplu, arbeidsmigranten, principeverzoeken, Drechtdoorsteek, participatietrajecten.

De stugheid van sommige collegeleden als de raad toch iets anders wil.

En wat ons het meeste tegenstaat is de houding richting inwoners…het gevoel dat wij hen inspraak/ invloed aan de voorkant geven is verdampt..

De houding van “wij weten wel wat goed voor u is” steekt steeds meer de kop weer op, oude patronen van vroeger in plaats van open staan voor andere denkwijzen en insteken.

 

Zonder wrijving geen glans zal u zeggen, dat klopt en wrijving moet….maar het voelt steeds meer als niet thuis zijn binnen de raadsbrede constructie.. er niet meer in horen, geen kritische blik meer mogen hebben..

 

Samen voor Kaag en Braassem is er klaar mee, wij gaan vanaf heden onze eigen weg en nemen, ik zou bijna zeggen helaas, afstand van het raadsbrede akkoord.

 

Petra van der Wereld (fractievoorzitter SvKB)


Terug naar overzicht