Staatsrecht

Column Wethouder

 

Het is altijd de verkeerde tijd om over een benoeming te schrijven. Te vroeg als de procedure nog niet is afgerond. Te laat als iedereen al weet wie het wordt. Maar hoe het ook afloopt, er gebeuren rare dingen en daar wil ik wel over schrijven.

Het is namelijk net alsof het staatsrecht hier wordt herschreven. Een wethouder van Samen voor Kaag en Braassem treedt af om persoonlijke en gezondheidsredenen. Dat kan gebeuren, maar vervolgens gaan alle partijen in de gemeenteraad zich met de opvolging bemoeien. De fractievoorzitters besluiten dat de post niet per se een SvKB-post is. Tegen de felle protesten van Petra van der Wereld in, besluiten de partijen dat ook D66 een voordracht mag doen en dat ‘de beste kandidaat’ zal worden benoemd. Het is alsof Jeroen Dijsselbloem (PvdA, minister van financiën) opstapt en in de Tweede Kamer de partijen besluiten dat best een andere partij een kandidaat-minister mag voordragen. Ondenkbaar? Inderdaad, volstrekt ondenkbaar.

In het kader van onze mooie gemeente is het blijkbaar wel denkbaar. De fracties verwijzen naar de formatie van het huidige college, waarbij het criterium ‘de beste bestuurders’ belangrijker was dan de vraag welke partij iemand vertegenwoordigde. Dat was de theorie, maar in de praktijk zijn eerst PRO, CDA en VVD gekozen. Die partijen konden vanuit de leunstoel vervolgens de kandidaten van SvKB en D66 wegen.

Vandaag de dag is er opnieuw een weging van kandidaten van dezelfde partijen, SvKB en D66 met als argument dat het raadsbrede akkoord een afspiegelingscollege verdient. Pardon? Afspiegeling? Als dat zo zou zijn, zou de VVD niet in het college zitten maar D66 gezien het zetelaantal (PRO heeft er zeven, SvKB staat op 5, CDA op 4, D66 op 3 en de VVD heeft er 2). Bovendien is het nogal merkwaardig – om geen zwaardere termen te gebruiken – om bij een afspiegeling de tweede partij in de gemeenteraad de deur te wijzen.

Kortom, ik zeg: Harry van Schooten stapt op, SvKB draagt een nieuwe kandidaat voor. Einde verhaal.

 

Gijs Korevaar, bestuurslid SvKB


Terug naar overzicht