Samen aan de slag in 2017

In de gemeente Kaag & Braassem is er van alles te beleven. Ieder dorp heeft haar eigen festiviteiten en wensen. De diverse dorpsraden overleggen met hun inwoners over het wel en wee aldaar. Ook voor de totale gemeente Kaag & Braassem wordt het een jaar met een volle agenda. Het is de kunst om te werken vanuit plannen die gebaseerd zijn op visies voor de komende jaren. Dat is beter dan allerlei postzegelplannetjes die spontaan opkomen en geregeld ook weer in de vergetelheid raken.
Momenteel zijn er veel zaken die om ontwikkeling en uitvoering vragen. Denk daarbij aan: MRSV 2.0,  participatie, omgevingsvisie, dorpsmonitor, MAG 2.0, duurzaamheid, woonagenda, economische agenda, Hart van Holland met eigen agenda, omgevingsplan, ESW, maatschappelijk vastgoed, communicatie en werkbedrijf Rijnland.
De initiatievenmarkt is al op maandag 6 februari en veel van de andere zaken staan geagendeerd op de vergaderkalender van de gemeentelijke website http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/
Als lokale politieke partij willen we samen aan de slag. Betrokken inwoners nodigen we van harte uit om samen te werken aan de toekomst van onze Groene Hart gemeente. Ga met ons die uitdaging aan. Belangstelling? Mail naar fractie@kaagenbraassem.nl, bestuur@kaagenbraassem.nl, info@kaagenbraassem.nl of kom naar een fractiebijeenkomst op het gemeentehuis.
In 2017 staat er veel op stapel, zeker ook voor Samen voor Kaag & Braassem.

Hilde Bax, lid van het bestuur


Terug naar overzicht