Riet, een mensen mens, neemt afscheid van de politiek

Een speech over jou, voor jou en van ons,  als dank…., zo begint Petra van der Wereld.

Na een heleboel jaar verlaat je nu definitief de politiek.

Je begon bij Gemeentebelang en in de raad van het toenmalige Jacobswoude. Jij stond en staat voor jouw Leimuiden. Het positieve Leimuiden! En vooral dat het een Leimuiden moest zijn en worden waar het veilig, vrolijk en gezond leven is. Mooi natuurlijk ook. Een fel strijder tegen de ‘verkeerde manier van wegverbreding van de N207’ en een rotonde die totaal overbodig is. Maar ook voor het dorpshart, dat echt opgeknapt moet worden. Een echt hart van het dorp moet worden. Maar een dorp begint met mensen niet met stenen…

 

Een sociale strijder ben je, toen ook al voor de zorg voor onze inwoners! Buurtzorg natuurlijk want de kennis zit bij de verpleegkundigen en niet bij managers....toch Riet?

Je vertrok bij Gemeentebelang omdat je een opleiding ging doen, met een gezin met jonge kinderen en politiek en werken….een bijna onmogelijke opdracht. En omdat je vond dat de mannen van GB te weinig naar je luisterden, de mannen vonden overigens van niet…toch Ben?

Maar dat heb je wel vaker met mannen..

 

VMA ontstond in Alkemade en daarna een Samen voor Kaag en Braassem voor zowel Alkemade als Jacobswoude. Onze Angela heeft je weer enthousiast gemaakt en je sloot je weer aan. En ik, wij de fractieleden van SvKB, zijn je daar dankbaar voor. Jouw blik op zaken, jouw kennis van de wijken en buurten, jouw warme hart droeg steeds weer bij aan het nadenken over besluiten. Ook bij Mij! En daar dank ik je voor.

 

Het woord voeren in de raad vond je niet altijd makkelijk, je bent niet zo’n snelle denker en hebt niet snel een tegen woord  paraat. Waar anderen zich soms uit een discussie bluffen deed jij het tegenovergestelde. Je kennis en je zorghart brachten echter de boodschap die je wilde brengen wel degelijk over. Vooral in de werkgroep sociaal domein! Want van de portefeuille  sociale domein daar werd je warm van. Het sluit zo aan bij jouw denkwijzen over zorgverlening en eigen verantwoordelijkheid nemen. Je bent niet van het betuttelen, dat zeker niet! Wat een mens zelf kan moet hij namelijk ook zoveel mogelijk zelf doen. En bij wat niet meer kan zal er hulp zijn…daar komt het Samen doen, het Samen voor elkaar krijgen naar voren.

 

Deze termijn ben je ingestapt met de kennis dat het je laatste termijn zou zijn. Je hebt mij meteen gezegd dat zodra het hospice van de grond gaat komen je daar voor zou gaan kiezen.  Al je energie wil je daar aan gaan wijden naast je huidige werk, man en kinderen en natuurlijk ook je kleinkinderen. Wij wensen je daarmee alle succes! Het hospice zal mede dankzij jou een mooie plek in onze samenleving worden.

 

Lieve Riet ….wat moet er nog meer gezegd worden?

We nemen afscheid van een mooi mens in onze fractie en onze raad en wensen je alle goeds.

 

Riet neemt nadat zij ook door de burgemeester is toegesproken, zelf het woord. Zij maakt helder dat haar keuze om de politiek te verlaten een weloverwogen beslissing is.

 

Een klein stukje geschiedenis …

Mijn opa was van de SDAP en de arbeiders jeugdcentrale (AJC) was in mijn moeders jonge leven prominent aanwezig. In mijn jonge jaren in Aalsmeer was ik als rooie vrouw actief binnen de PvdA. Dit wilde ik ook in Leimuiden, maar de PvdA was slapend. Een lijstverbinding met Gemeentebelang betekende mijn start in de politiek van Jacobswoude. Ik begon in 1998 als jonge vrouw in een fractie met drie oudere mannen. Ik heb veel geleerd in dit tijd.

Tot 2005, twee termijnen en daarna een studie maatschappelijke gezondheidszorg.

 

In de zomer van 2008, gereed met de studie en een nieuwe baan, ben ik vanuit Leimuiden op de lijst gekomen van de nieuwe lokale partij Samen voor Kaag en Braassem. Met voorkeursstemmen kwam ik in de raad. Aan de slag en het samensmelten van Mooi Alkemade en Gemeentebelang bleek een hele klus en is dat nog steeds. Ik heb dan ook mijn bedenkingen bij een mogelijke nieuwe fusie.

 

Ook heb ik soms geworsteld met het dienen van algemeen belang, die soms in het geding kwam omdat mensen zich tot de politiek wenden als hun eigen belang in het geding komt. Eigen straatjes schoonvegen, het geheel uit het oog verliezen en een te positieve weergave geven van eigen zaken, daarvoor was, ben ik op mijn hoede …  Financiën, dat is waar het altijd om zal blijven draaien, en ja, geld is nodig, voor alles.

De ingewikkeldheid van begrotingen zal ik niet gaan missen.

 

In het voorjaar 2014 stond ik weer op een onverkiesbare plaats, dacht ik. Met 365 voorkeurstemmen, daar was en ben ik trots op, kwam ik in de raad. Eigenlijk was ik toch wel blij om mee te kunnen denken over de gevolgen van de maatregelen van de landelijke overheid op het sociaal domein en het beleid op gemeentelijk niveau mede vorm te geven. Ik heb altijd geprobeerd het belang van de inwoners van Jacobswoude toen, en Kaag en Braassem nu, zo goed mogelijk te dienen.

Echter, ik ga me nu op een andere manier voor de inwoners van Kaag en Braassem inzetten. Thuis, Buurtzorg en Hospice Amandi gaan mijn tijd vullen.

 

Petra, je bent een kanjer, een voorbeeld hoe ik het had willen kunnen doen. Jij bent een alleskunner die met groot gemak gezin, baan, raadswerk en studie met elkaar combineert. Die de gevoeligheid kan benoemen zonder te emotioneel te worden en toch de juiste snaar raakt. Bedankt voor het vertrouwen dat je me altijd gaf.

 

Vrienden en familie zijn soms tekort gekomen van mijn aandacht. Henk, de meiden en de Zwaanhang bedankt, dat ik ‘mijn ding’ mocht doen. Mijn fractie en het bestuur van SvKB ook heel veel dank voor het in mij gestelde vertrouwen.

Voor jullie allemaal, veel succes verder in het politieke werk.


Terug naar overzicht