Raadsleden ontmoeten elkaar

Maandagavond 25 juni hadden we een alternatieve raadsbijeenkomst. Geen zakelijk overleg in het gemeentehuis, maar een nadere kennismaking met elkaar bij Anja de Rijk.

Voorafgaande aan de avond hadden we via Ruud van der Star een vragenlijst ontvangen om in te vullen. Daarin stonden persoonlijke vragen, vragen over onze portefeuilles en de doelen die we de komende vier jaar voor ogen hebben.

De avond startte met een quiz, waarin uiteenlopende vragen werden gesteld over dorpse zaken, onze beroepen, het knapste raadslid en ook heel veel politieke vragen. Uiteindelijk werd Kelly Straver van SvKB de trotse winnaar.

Na de koffie en theepauze mochten we allemaal pitchen. We vertelden binnen een minuut (tenminste dat was de opdracht) over onszelf, onze taken voor de politiek en de bedoelingen voor deze raadsperiode. Het was bijzonder om nieuwe zaken van elkaar te vernemen, waarbij de ene vooral in ging op processen, de ander op de inhoud en een volgende meer vanuit een groter geheel (regio, landelijk) het verhaal deed. Ook de leden van de griffie en de gemeentesecretaris waren aanwezig en hielden een pitch.

Rond 22.00 uur waren we allemaal geweest en kregen we een krachtige samenvatting van een vertegenwoordiger van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij vond ons een diverse groep en dat is prima voor een raad. We kunnen elkaar aanvullen en versterken.

Hartelijk dank voor de gastvrijheid en de organisatie, het was een boeiende avond.

 

Hilde Bax (raadslid SvKB)


Terug naar overzicht