Raadsbreed Akkoord, wel of niet?

Vandaag stond er weer een artikel in het Leidsch Dagblad over het Raadsbrede Akkoord Kaag en Braassem en de samenwerkingen binnen een gemeenteraad.
De conclusie die in de tekst wordt getrokken dat SvKB wel weer gaat deelnemen aan een raadsbreed akkoord, is niet correct.
Wij zijn op voorhand niet perse tegen een Raadsbreed Akkoord, maar of we dat moeten gaan doen is voor ons nog helemaal geen gelopen race.
Dat is de enige juiste conclusie.

Afgelopen zomer hebben wij, SvKB, afstand genomen van de samenwerking in het Raadsbrede Akkoord, juist omdat wij op een aantal zaken het niet eens waren met de andere partijen.
Zijn wij dan tegen een Raadsbreed Akkoord? Als dat is samengesteld als een werkdocument, waarin de zaken waar de gemeenteraad de komende raadsperiode mee aan de slag wil EN waar gelijke meningen over bestaan, dan is dat best mogelijk.
Maar niet en nooit met de bedoeling dat er niets te kiezen is. Dat er geen verschillen mogen zijn! Want die zijn er zeker!

Natuurlijk zijn er overlappingen in de partijprogramma’s. We willen allemaal mooie dorpen, veilige wegen, fietspaden en huizen voor iedereen. Ook willen we dat de gemeente een gezond financieel beleid voert. We willen woningen bouwen voor alle doelgroepen in Kaag en Braassem en we waren er allemaal van overtuigd dat een gemeente dat niet zelf moet doen maar aan anderen (gemeente is geen projectontwikkelaar) moet overlaten.

Voorbeelden die voor iedereen wel duidelijk zijn. Dat noemden we het “Wat”. De verschillen ontstonden bij het “Hoe”.  Het ging wringen bij de vormgeving en “Hoe” dat uitpakte voor inwoners en dorpen. Er mocht eigenlijk geen verschil zijn, het college moest gevolgd worden in het “Hoe”, uitvoering werd dat genoemd....en diverse partijen mochten daar eigenlijk niet anders over denken. Want het college volgde toch de Hoofdlijnen....?

Je kan op “hoog niveau” over zaken denken, ideeën bedenken, maar dat betekent nog niet zeggen, dat inwoners en dorpen het daar mee eens zijn! Juist het “Hoe” en wat dat nu betekende voor degenen die daar mee te maken hadden, leverden de meeste wrijving op. Daar zitten de verschillen! En die waren op sommige punten heel groot....

Zijn wij nu altijd tegen een Raadsbreed Akkoord? Zijn voor ons kiezers niet meer belangrijk?
Het tegendeel is waar!
 

Ook al is er nu een clubje van bestuurders, wethouders en burgemeesters dat een campagne voert om het bestaande democratische, representatieve model over de schutting te gooien en volop te gaan experimenteren. Het anders te gaan doen...
De kiezer is niet gek! Hij/zij vraagt steeds meer om andere keuzes. Daarbij is gehoord worden het allerbelangrijkste en als goede tweede dat er besluiten worden genomen waar heel goed over nagedacht en gesproken is met inwoners, dorpen, dorpsraden enz. ( Volkskrant 20-1-2018, Martin Sommer  https://www.volkskrant.nl/opinie/martin-sommer-over-het-gebrek-aan-belangstelling-voor-de-lokale-politiek~a4560318/ ).


En vooral vraagt de kiezer om meer keuzes in plaats van minder, meer verschillen in plaats van minder...gebaseerd op principes. Waar sta je voor en waar herken je je in...
 

Samen voor Kaag en Braassem staat voor :
“het Samen doen gebouwd op 6 pijlers: groen, blauw, gastvrij, leefbaar, duurzaam, participatie”.

Wij gaan Samen op Weg, niet perse om zaken anders te gaan doen, maar om met u onze gemeente vorm te blijven geven, en ervoor te zorgen dat iedere mening er toe doet en gehoord wordt. Dat u met ons meedenkt, meepraat en mee besluit!

Daar staan en gaan wij voor, doet u met ons mee?

Petra van der Wereld (fractievoorzitter SvKB)
 


Terug naar overzicht