Raad stemt voor Leimuiden-West

Maandagavond 5 februari viel het besluit over een nieuwe wijk in Leimuiden. Samen voor Kaag & Braassem is sterk voorstander van de sociale woningbouw en de vernieuwingen voor de sportverenigingen (o.a. kunstgras voor de voetbal).

Wij zijn voor de bouw van 30% sociale woningen, volgens het plan 16 sociale huur- en 15 sociale koopwoningen en niet voor de verandering van afgelopen week in 24 sociale huurwoningen en 7 koopwoningen van € 269,00 euro naast de 67 dure woningen aan het water.

Een packagedeal die afgelopen vrijdagmiddag nog even bijgesteld werd omdat de wethouder geen mogelijkheid zag om sociale koop te beschermen tegen speculanten. Een anti speculatiebeding bleek niet opgenomen in de contractvoorwaarden met de projectontwikkelaar...beetje dom wat ons betreft.

Een packagedeal die vanaf dag één al gesloten was en waar de raad alleen nog ja en amen tegen mocht zeggen.

Samen voor Kaag & Braassem heeft verdeeld gestemd omdat wij het vooral niet eens waren over de bouw van dure woningen (67) op de ringvaartdijk (weiland en braakliggend terrein). Leimuiden zit echt niet te wachten op dure woningen langs de ringvaart en diverse natuurbehoud organisaties hebben hier ook fel tegen geprotesteerd. Het agrarische terrein ligt bovendien buiten het bestaand stads- en dorpsgebied (BSD).

Dus het echte verhaal is dat wij voor 2/3 van het plan gingen, de sport en de sociale woningen voor Leimuidenaren.

Het had anders gekund vond SvKB. Namelijk een kunstgrasveld voor de voetbal en ook de andere voorzieningen gezamenlijk verzorgen. Met acties van de sporters om geld binnen te halen en met een bijdrage van onze gemeente.... Dat hebben we tenslotte ook zo gedaan de afgelopen jaren in andere dorpen .

Woondiensten Aarwoude de sociale woningen laten bouwen met een anti speculatiebeding op het 3e veld... Dan was de Ringvaartdijk open gebleven voor flora en fauna, waaronder veel soorten vogels en was het vrije uitzicht vanaf de Ringvaart naar het Braassemermeer behouden gebleven.

Petra van der Wereld (fractievoorzitter SvKB)


Terug naar overzicht