Programmabegroting 2017, oordeelsvorming 241016

'Samen voor Kaag en Braassem' had vooruitlopend op het forum al een paar technische vragen schriftelijk gesteld aan de wethouder financiën en zijn ambtenaren. Het moet gezegd worden, het waren er maar een paar. De programmabegroting is elk jaar weer een hele kluif om door te nemen. En net als vorig jaar was er weinig op aan te merken. De voorbereidingen in de vorm van presentaties, met betrekking tot een aantal wijzigingen vanwege veranderde wetgeving, maakten het een overzichtelijk en duidelijk geheel. De kaders voor de begroting hebben wij, de raad, al bij de perspectiefnota ( ook wel kadernota genoemd) meegegeven.

Is het dan een peulenschil om deze programmabegroting vast te stellen?

Nou, er zijn altijd nog wel wat wensen, meer geld voor snellere invoering van een aantal maatregelen met betrekking tot duurzaamheid bijvoorbeeld. Waarom pas zonnepanelen op scholen plaatsen vanaf 2019 als het nu ook al kan? We moeten er alleen geld voor vrij maken. De wethouder van deze portefeuille wil dat zeker ook wel versnellen maar ja dan moet er wel dekking gezocht worden...en het liefst door de raad zelf.

Zo'n zelfde item is de hondenbelasting. Ondanks de toezegging van de wethouder dat hij ging kijken of er dekking te vinden zou zijn voor het afschaffen hiervan is dit niet gevonden. Voor alle duidelijkheid: hondenbelasting heeft niets met gedrag van honden en/of hondeneigenaren te maken. Het is puur een belasting om geld voor de algemene middelen binnen te halen. Dit gaat om ongeveer 1% van de baten( binnenkomende gelden) van de gemeente. En effectief is het nog veel minder. Als we de kosten voor het maken van facturen voor de inning van de hondenbelasting enz. eraf halen dan is dan zijn de kosten € 13.000 in plaats van € 50.000. Nog sterker: als de BOA's nu gewoon de overtreders van onder andere het niet bij je hebben van een zakje om de uitwerpselen van je hond op te ruimen, of het constateren dat de uitwerpselen niet opgeruimd worden, nu eens een boete gingen geven....dan levert het winst aan twee kanten op. De overtreder let voortaan wel op dat hij zakjes bij zich heeft en ruimt beter de rommel op als hij geen boete wil betalen en de omgeving wordt er beter van door minder overlast van hondenpoep op de straten en in groene stroken. Hondenpoep overlast is tenslotte nog steeds de grootste ergernis van inwoners in al onze dorpen. De wethouder gaf dus aan dat er geen dekking te vinden is in de programmabegroting. Die is er natuurlijk wel maar dat heeft hij liever niet. Tijdens de beschouwingen zullen wij samen met D66, ook zij zijn voor afschaffing, hiervoor een amendement indienen.

Een ander item wat we hebben aangekaart valt onder het sociaal domein. In het kader van een dementievriendelijke gemeente is de ondersteuning voor de mantelzorger door een Casemanager eigenlijk een must. Deze professional kan die specifieke ondersteuning bieden die zo hard nodig is voor de mantelzorger. We kunnen wel alles door vrijwilligers laten doen maar dat lijkt ons niet de juiste weg. Een Casemanager heeft hier niet voor niets een zware HBO opleiding voor gevolgd. Wij hebben aan de wethouder voorgesteld om de gelden (een deel daarvan) die over zijn gebleven in het sociale domein voor de duur van één jaar te gebruiken voor de inhuur van een Casemanager en deze onder te brengen bij het kernteam van Kaag en Braassem. De wethouder wil liever wachten op het einde van de strijd tussen de zorgverzekeraars. Deze laatste hebben vanuit de overheid de opdracht gekregen om dit te gaan inzetten en betalen. 'Samen voor Kaag en Braassem' vindt dat we deze vorm van ondersteuning niet nog langer op zijn beloop moeten laten en wil dat de wethouder hiervoor gewoon proactief gaat acteren.

Zijdelings hebben wij nog aandacht gevraagd voor de termen van dementievriendelijk .....eigenlijk raar toch dat we een gemeente zo noemen ....waarom alleen dementievriendelijk? Waarom niet dan ook Parkinson vriendelijk of ...nou vult u maar in. Natuurlijk is de bedoeling uitstekend, Alzheimer of elke andere vorm van geheugenproblemen zijn vreselijk, maar wij spreken liever over een vriendelijke gemeente voor iedereen.  De wethouder noemde het een dementievriendelijkere gemeente. Aandacht voor elkaar, ziek of niet, hoort bij de "inclusieve samenleving". Laten we dat vooral met elkaar uitdragen!

 

Petra v.d. Wereld, namens SVKB


 


Terug naar overzicht