Beëdiging wethouders op 22-06-22, zijn dit de beste kandidaten?

Voorzitter,


Woensdag 16 maart, de gemeenteraadsverkiezingen. U mag best weten, dat was voor ons een zware avond. Teleurstelling, verbazing, verdriet, boosheid; veel emoties door elkaar heen.


Maar; na een paar dagen uithuilen; met elkaar het besluit genomen om positief en enthousiast met elkaar verder te gaan in het proces naar een nieuw bestuur voor de volgende raadsperiode.


We hebben onze emoties om weten te zetten in een actieve houding en, uiteindelijk onder stoom en kokend water, is er een raadsakkoord geschreven. Wij willen nogmaals iedereen bedanken die hieraan mee heeft gewerkt. Wij staan achter de inhoud van dit raadsakkoord en ook de gedachten die hier achter zaten. Zoals het reeds bekende: werken met wisselende meerderheden en de jacht op de beste kandidaten voor een wethoudersfunctie. Zoals we al een aantal jaar met elkaar hebben samengewerkt aan een mooier, beter en gezonder Kaag en Braassem. Met het volste vertrouwen in een eerlijk traject, stapten wij de formatie periode in.


Dinsdagavond, 31 mei, tijd voor de formatiegesprekken. Namens Samen voor Kaag en Braassem waren Fred en ikzelf aanwezig voor een goed gesprek met de formateur en haar adviseur van dat moment. Verschillende onderwerpen zijn besproken en met het gevoel dat we alles goed hadden kunnen bespreken, liepen Fred en ik de deur weer uit.


En toen. Tja en toen. Toen kwam het verslag. Vrij snel gaven wij aan ons niet te herkennen in het gemaakte verslag. Er stonden zaken in waar wij ons niet in konden vinden en naar onze mening ontbraken er ook belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld het onderwerp: hoe staat Samen voor Kaag en Braassem tegenover de mogelijkheid van een ‘wethouder van buiten’. Zoals u mag verwachten van een lokale partij, hebben wij daar een sterke mening over. Daarover later meer. Daarom, een groot gemis dat niet in het verslag werd meegenomen. Na meerdere gesprekken, en flinke pressie van onze kant, heeft de formateur enkele aanpassingen gedaan, maar ook die doen naar onze mening geen recht aan de gevoerde gesprekken, jammer!


Behalve dat het verslag verschillende verbeterpunten heeft, vonden (en vinden) wij dat meerdere van de conclusies van de formateur niet terecht zijn. En hoewel wij onze collega’s van VVD en D66 zeker een wethouderszetel gunnen, moeten we ook blijven denken aan onze kiezers. Ja, SvKB heeft stemmen verloren. Absoluut. En ja, dat heeft pijn gedaan.


Maar desondanks zijn er nog steeds meer inwoners uit Kaag en Braassem die op Samen voor Kaag en Braassem hebben gestemd, dan op de VVD of D66. En datzelfde geldt natuurlijk voor onze collega’s van het CDA.


Aan deze feiten is in het verslag volledig voorbij gegaan.


Er is sterk gekeken naar ‘het college moet qua zetels een meerderheid hebben in de raad’ en ‘een minder slagvaardig college moet worden voorkomen’. Dit is gewoon ouderwetse coalitie vorming.
Toch iets waar juist Pro zich de afgelopen jaren van heeft gedistantieerd. Oude wijn, nieuwe zakken? Gaan we terug naar coalitie-oppositie? Het lijkt er toch wel op.


Er is nooit afgesproken dat zetelwinst automatisch leidt tot een wethouderszetel. Ook is nooit afgesproken dat pro automatisch een tweede wethouder zou mogen leveren. Allemaal aannames van de formateur, die niet openbaar besproken zijn.


Op basis van het verslag begrijpen wij dus nog steeds niet op welke basis de keuzes zijn gemaakt. Er is niet gezocht naar de beste kandidaten voor de functies. Er is gezocht naar coalitiepartners en de bijbehorende kandidaten heeft de formateur voor lief genomen. Zie ook de weigering van de formateur om selectiegesprekken te voeren met een of meerdere kandidaten. De formateur zegt hierover :
‘Uiteindelijk is ervoor gekozen dit niet te doen omdat het bij de samenstelling van een college het geen doorslaggevende rol zal (kunnen) spelen’


Ofwel. Er is dus niet gezocht naar de beste kandidaat op de juist plek.


De kandidaten


Dat gezegd hebbende; We weten zeker dat alle partijen hun best hebben gedaan om geschikte kandidaten aan te dragen bij de formateur, wel 7 stuks, waarvan de formateur zegt dat de kwaliteit van deze kandidaten buiten kijf staat. Toch hebben we enkele bedenkingen bij de keuzes die hierin gemaakt zijn en dus de kandidaten die nu aangedragen zijn.


Hoe kan het nu zo zijn, dat de grootste, lokale, partij van Kaag en Braassem, blijkbaar geen geschikte kandidaten uit Kaag en Braassem kon vinden en daarom een beroepswethouder van buiten de gemeente aan wil dragen? Was er, onder die pak m beet 27.000 inwoners van Kaag en Braassem, nou echt niemand te vinden? Dat vinden wij moeilijk te geloven.


Ik dacht dat we de politiek terug wilden geven aan de inwoners? Hoe gaan we dat dan doen, als de inwoners niet eens de kans hebben gehad om op deze externe kandidaat te stemmen. Hoe gaan we dat doen, als deze kandidaat helemaal niet woonachtig is in Kaag en Braassem en wellicht ook die ambitie helemaal niet heeft? Hoe verwachten we dan, dat deze kandidaat zich mengt in onze samenleving? U treft deze kandidaat niet bij de lokale groenteboer, wijnhandel of boekenwinkel. Een kandidaat van buiten staat in ons mooie Kaag en Braassem direct al met 1-0 achter. Dat is ook oneerlijk naar deze kandidaat toe en versterkt het college niet.


Daarnaast; het is wenselijk dat de samenstelling van het college een afspiegeling is van de raad en de samenleving.

Met een redelijk jonge raad, is het voorgestelde college qua leeftijd en man/vrouw verdeling duidelijk geen afspiegeling van de raad. Wellicht met uitzondering van de leeftijd van de kandidaat van D66, die haalt gelukkig het gemiddelde nog wat omlaag.


Wat gaat Samen voor Kaag en Braassem de komende periode doen?


Vanavond stemmen wij tegen de volledige college benoeming. Normaal gesproken valt dat onder de geheimhouding, maar wij zijn hier graag eerlijk en open over. Niet vanwege de personen die op de lijst staan, maar wel vanwege het gelopen proces.


Ondertussen is het vertrouwen beschaamd en gaan we niet zo automatisch meer uit van het raadsbrede gedachtengoed. Het programma dat we samen hebben gemaakt is goed maar bij de uitvoering zullen we ons nog kritischer gaan opstellen .


Als partij hebben wij de afgelopen maanden veel nagedacht. Wij nemen natuurlijk onze verantwoordelijkheid naar onze kiezers en gaan de komende jaren weer keihard aan de slag. Open en eerlijk, constructief en positief kritisch. Met altijd onze inwoners in onze gedachten. Op zoek naar die wisselende meerderheden in de raad om ook een aantal van ónze ambities waar te kunnen maken. We richten ons op onze mooie omgeving, onze inwoners, gezond 100 worden in Kaag en Braassem, recreatie en leefbaarheid.


Samen blijven we streven naar een mooier, beter en gezonder Kaag en Braassem.


Terug naar overzicht