Penningmeester SvKB ook enthousiast voor de plaatselijke politiek

Ruim een jaar geleden ben ik door de secretaris van het bestuur van Samen voor Kaag & Braassem benaderd om als penningmeester in het bestuur plaats te nemen. Ik heb toen echt getwijfeld, temeer omdat politiek niet echt op mijn bucket list stond. Maar ik ben toch de uitdaginaangegaan en op 5 juni 2018 ben ik door de Algemene Leden Vergadering benoemd. Nu een jaar verder. En ik moet toegeven dat politiek toch wel een uitdagende omgeving is. Uiteraard is niet het bestuur maar de fractie die de politiek voert. Maar als bestuurslid krijg je er mee te maken en dat maakt het toch wel interessant. De fractievergadering wordt vrijwel altijd bijgewoond door één van de bestuursleden en de bestuursvergadering door één van de fractieleden. Zodoende blijven wij van elkaar op de hoogte. Daarnaast is het ook verdraaid leuk om inmiddels te weten hoe de “hazen lopen” binnen het gemeentehuis.

Bij alle vergaderingen, dus ook bij de Raadsvergaderingen valt het op dat er vaak dezelfde personen aanwezig zijn. Schijnbaar zijn er weinig mensen (en dan met name jongeren) die geïnteresseerd zijn in de politiek. Het is algemeen bekend dat veel (sport)verenigingen de nodige moeite hebben om voldoende vrijwilligers te werven. Ook binnen de fractie én het bestuur maken wij ons zorgen voor de toekomst. En dan te weten dat politiek bedrijven toch wel leuk en leerzaam is voor je verdere ontwikkeling. Sinds enkele maanden is Job de Jong burgerraadslid van de SvKB (en ook nog de jongste!) en wij hopen dat méér jongeren zich geroepen voelen om iets voor de gemeenschap te doen. Uiteindelijk worden elke vier jaar gemeenteraadsverkiezingen gehouden en regelmatig zullen toch nieuwe mensen klaargestoomd moeten worden om zitting te nemen in de gemeenteraad. Ga gerust eens in gesprek met Job of kom eens naar de openbare fractievergadering. Ook ik voel mij inmiddels echt thuis in de club van Samen voor Kaag & Braassem/SvKB.

Gerard Straver, penningmeester SvKB


Terug naar overzicht