Overleg met de Veiligheid Regio Hollands Midden

Ook wij kunnen er natuurlijk niet omheen, Corona. Na vele vergaderingen via het beeldscherm is het nu reces (vakantie) maar ook buiten de raadzaal ontkomen we niet aan de strenge regels.

Woensdag 15-07 heeft VeiligheidRegio Hollands Midden (VRHM) ons raadsleden uitgenodigd voor een gesprek over de maatregelen. Ondertussen is er al een negende noodverordening als onderdeel van de noodmaatregelen. Naar verwachting zal er in oktober een Wet komen die deze ‘minder’ democratische periode zal afsluiten.

Sinds kort kan men zich laten testen als er een aanleiding voor is. Volgens Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid, is de opkomst best goed en is het aantal besmettingen 0,3%. Zolang iedereen zich aan de basisregels houdt, 1,5 meter en ventileren, ziet hij het verloop niet als zorgwekkend.

Het beleid voor de komende periode kon hij samenvatten in een A4-tje, zie daarvoor de afbeelding

Laatste verordening  https://www.vrhm.nl/publish/pages/31942/9e_noodverordening_covid-19_vrhm_15_juli_2020.pdf

 

Een gezonde zomer gewenst,

Roland van Beurden (raadslid SvKB).


Terug naar overzicht