Op weg met elkaar in het politieke speelveld

Met veel elan en vol energie bereiden we ons als Samen voor Kaag & Braassem voor op de verkiezingen en de komende raadsperiode. Op zaterdag 22 januari hadden we een intensieve scholing met elkaar onder leiding van Trudy Velinga. We hielden allemaal een pitch, formuleerden met elkaar politieke doelen, blijven bij de kernbegrippen groen-blauw, lokaal en samen, hadden een heerlijke lunch, opnieuw een pitch en overlegden over stakeholders en (toekomstige) SvKB vrienden. Zie hierna onze kernboodschap voor de komende periode.

 

Samen voor Kaag & Braassem (SvKB) wil bereiken dat Kaag en Braassem een gemeente is waar groen meer is dan weilanden en blauw meer is dan water. Een leefomgeving waarin we elkaar als inwoners en bezoekers ontmoeten, goed kunnen leven en recreëren.

Waarin we duurzaamheidsoplossingen een plek kunnen geven, waarin wonen gewoon prettig is voor alle doelgroepen, waar werken en ondernemen hand in hand gaan. Waarbij schoon, heel en veilig het uitgangspunt blijft.

Wij gaan voor een gedragen landschapsarchitectuurplan om al onze opgaven een plekje te geven. Wat kan waar een plek krijgen zodat we echt kunnen zeggen: Kaag en Braassem staat voor gezond, geluk en groen voor iedereen in onze dorpen, van 0-100!

 

Wethouder, fractie- en burgerleden SvKB


Terug naar overzicht