Nieuwsbrief bestuur SvKB, december 2018

Het heeft veel te lang geduurd, het is waar, maar bij deze de eerste nieuwsbrief vanuit het nieuwe bestuur. Dat bestuurlijke opstarten heeft lang geduurd maar we liggen nu op stoom. Binnen het bestuur hebben we een vergadercyclus afgesproken van 1 x per 5 weken en in deze periode zal steeds afwisselend één van de bestuursleden een nieuwsbrief schrijven en plaatsen. We willen dus regelmatig iets van ons laten horen en dat is nu door het bestuur ook als zodanig besloten.

Waar wij als bestuur mee bezig willen zijn is tweeledig, enerzijds met jullie, leden van Samen voor Kaag & Braassem, belangstellenden, lezers van de website en anderzijds met onze raadsleden en wethouder. Laat ik over beide wat aangeven.

Voor de leden en belangstellenden van SvKB zijn wij voornemens om in januari 2019 een grote “inwonersavond” te organiseren met een onderwerp wat ons allemaal erg bezig houdt, namelijk de communicatie tussen de inwoners en de gemeentelijke organisatie in z’n totaliteit. Soms gaat dat goed maar vaak ook erg moeizaam of fout. Het bestuur wil graag met de leden en de inwoners van Kaag en Braassem in gesprek  of en zo ja, hoe dit beter zou kunnen. Leg de datum alvast vast, 24 januari. Zo willen wij het liefst 2 x per jaar een avond organiseren waarin wij met de inwoners van onze gemeente in gesprek kunnen gaan.

Met de raadsleden en de wethouder zijn wij, met de groep als geheel maar ook individueel, gesprekken aan het voeren over politieke inhoud, wat willen we bereiken in deze periode. Ook het functioneren van de fractie, in de raad maar ook naar buiten toe, kunnen opbouwende gesprekken zijn. Ook deze gesprekken willen we regelmatig blijven voeren. Dit geeft veel dynamiek en inhoud. De politieke inhoud is aan de fractie maar in het proces hier om heen kunnen en willen wij ze behulpzaam zijn. Ook dat zien wij als een rol van het bestuur.

Voorlopig wil ik het hierbij laten en rest mij alleen nog maar jullie te beloven dat er vanaf nu weer regelmatig nieuwsbrieven gaan verschijnen.

Met groet, Kees Uit den Boogaard, voorzitter


Terug naar overzicht