Nieuwsberichten Kaag en Braassem

Deze weken gebeurt er veel in de gemeente Kaag en Braassem. In de Tweesprong wordt een noodopvang voor 120 vluchtelingen ingericht. Er zijn diverse bijeenkomsten in de kernen en op 26 oktober komen in het politiek forum o.a. de bestuursrapportage 2015, de programmabegroting 2016 en de meejarenbegroting 2017-2019 aan de orde.

Zie de link voor de nieuwsberichten van de vernieuwde gemeentelijke website:http://www.kaagenbraassem.nl/actueel/nieuwsberichten_42871/


Terug naar overzicht