Nieuwe manier van afval inzamelen!

1-1-2018 is het zover. Kaag en Braassem gaat over op een nieuwe methode van afvalinzameling, genaamd Diftar. Diftar staat voor 'gedifferentieerd tarief'. Dit betekent dat u vanaf 1-1-2018 apart gaat betalen voor uw restafval. U betaalt dan een basis-bedrag en daarnaast betaalt u een bedrag per keer dat u uw restafvalcontainer aan de weg zet voor lediging. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder u betaalt voor de afvalstoffenheffing (afval-belasting). Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad dit besloten.

Deze nieuwe regeling is hard nodig. Het Rijk wil dat alle inwoners van Nederland terug gaan naar maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar. Het gemiddelde in Kaag en Braassem is op dit moment 204 kilo per persoon per jaar! We moeten dus met z'n allen flink aan de slag.

Op verzoek van Samen voor Kaag &Braassem, met steun van de volledige raad, stelt het college per direct zogenaamde 'kroonringen' beschikbaar. Kroonringen kunnen aan een lantaarnpaal worden vastgemaakt, waarna u uw plastic afvalzakken hieraan kunt ophangen. Op deze manier voorkomen we dat uw plastic afvalzakken door de wind in de sloot belanden, met alle gevolgen voor het milieu van dien. Wilt u ook een kroonring bij uw afval-inzamelplaats? Stuur dan even een mailtje naar info@kaagenbraassem.nl! Voor voorbeelden kunt u kijken op www.kroonring.nl.

Verder hebben wij, samen met D66, gestreden voor een speciale regeling voor inwoners met licht medisch afval. Denkt u bijvoorbeeld aan stoma-materialen of incontinentiemateriaal. Samen voor Kaag & Braassem vindt dat inwoners die medische problemen hebben, geen extra kosten voor de afvalinzameling zouden moeten maken. Deze mensen hebben vaak al genoeg ellende om zich mee bezig te houden. Ziek zijn is tenslotte geen keuze!

Met uitzondering van de VVD heeft de raad aangegeven dat hier een regeling voor moet komen. Het college moet nu een regeling gaan maken en deze aan de gemeenteraad voor leggen.

De komende maanden zal de gemeente u veel over dit onderwerp gaan vertellen. Via de website, de krant, nieuwsbrieven en informatieavonden wordt u op de hoogte gehouden van deze nieuwe manier van afval inzamelen.

Kelly Straver, raadslid SvKB


Terug naar overzicht