Initiatiefvoorstel ‘Focus op groen’ unaniem aangenomen

In de Samenwerkingsagenda “Maak meedoen mogelijk” 2018-2022 is een belangrijke ambitie opgenomen over het openbaar groen in de wijk. Naast het reguliere groen onderhoud is er binnen ‘Focus met ambitie’ (FMA 110219) besloten om 4 x 100.000,- euro extra te besteden aan nieuwe groenprojecten in de gemeente, dat betekent in de dorpen en in het buitengebied. Bij de besluitvorming heeft de raad aangegeven betrokken te willen worden bij de verdeling van deze middelen en het stellen van kaders. Verder is participatie van de inwoners belangrijk. Om welke projecten het concreet gaat, is nog niet bekend. 

Wel heeft het College aangegeven dat zij op korte termijn met een raadsvoorstel, inclusief financiële onderbouwing, komt over de aanwending van extra middelen, 4 x € 100.000,-.

In het bijgevoegde initiatiefvoorstel van de SvKB worden verschillende projecten aanbevolen die in de komende jaren zouden kunnen worden gerealiseerd. Daarin zijn inspirerende ideeën van inwoners en leden van SvKB om hun omgeving te vergroenen verwerkt. https://www.samenvoorkaagenbraassem.nl/media/files/initiatiefvoorstel_focus_op_groen_2.0_0819.docx

Hilde Bax raadslid SvKB


Terug naar overzicht