Informatiebijeenkomsten Drechtbrug en HSL op 8 september

De N207 Noord wordt verbreed en de huidige Drechtbrug vervangen. Tijdens de inloopavond op 8 september in de Ontmoeting, Dorpstraat 51 in Leimuiden geeft de provincie samen met de aannemerscombinatie VOBI/Van Mourik een toelichting op de planning. Ook de gemeente is aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Tussen 19.00 en 21.00 uur is er gelegenheid om informatie te halen.

Over de HSL is ook op 8 september een voorlichtingsbijeenkomst. Het ministerie geeft een toelichting over de maatregelen ter beperking van de geluidsoverlast van de HSL in het Dorpshuis, Plein 13 in Rijpwetering. De burgemeester mevrouw Van der Velde-Menting is hierbij aanwezig om meningen te verzamelen. Deze bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur. Vanaf 8 september staat het rapport op www.kaagenbraassem.nl, waarop tot 15 september ook online gereageerd kan worden.


Terug naar overzicht