Harry van Schooten stopt als wethouder

Vandaag ging het persbericht uit dat onze wethouder Harry van Schooten zijn wethouderschap neerlegt vanwege persoonlijke gewijzigde omstandigheden.
De fractie, steunfractie en het bestuur van Samen voor Kaag en Braassem begrijpen de keuze die Harry heeft gemaakt. Het was een keuze die niet over één nacht ijs genomen is, maar zoals we Harry kennen, degelijk afgewogen. Wij respecteren zijn besluit en zullen vast en zeker van al zijn kennis gebruik blijven maken.

Wij wensen Harry veel geluk toe en zullen hem zeker gaan missen!

Namens Samen voor Kaag en Braassem,
Petra van der Wereld
Fractievoorzitter

Persbericht Gemeente Kaag en Braassem:
"Wethouder Van Schooten legt functie neer"

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem laat weten dat wethouder Harry van Schooten heeft aangegeven zijn functie neer te leggen. Van Schooten dient per 15 februari zijn ontslag in bij de raad.

Wethouder Van Schooten laat weten: "De portefeuille ruimtelijke ordening, openbare ruimte en verkeer is het afgelopen jaar veel in beeld geweest. Het was niet gemakkelijk om de verschillende belangen te combineren. Ik heb het afgelopen jaar dan ook ervaren als een zeer intensief jaar dat veel energie van mij heeft gevraagd. Ik heb een kleine twee jaar mijn taken mogen verrichten. Gewijzigde persoonlijke omstandigheden hebben nu geleid tot een andere belangenafweging en heb ik ervoor gekozen mijn werkzaamheden te beëindigen.

De afgelopen jaren hebben veel goeds gebracht en ik hoop op een ‘zachte’ overdracht, zodat het in gang gezette proces van verandering door kan gaan. Ik wil dan ook bij voorkeur, maar wel binnen redelijke grenzen, mijn functie neerleggen, als in mijn opvolging is voorzien. Ik zal in ieder geval per 15 februari mijn ontslag bij de raad indienen."

Burgemeester Marina van der Velde - Menting laat ook namens de andere leden van het college weten: "Ik vind het jammer dat we onze collegeperiode niet met de huidige formatie uit kunnen dienen. We zijn samen op weg gegaan en dan is het spijtig dat je niet ook samen op de plaats van bestemming aankomt. Ik heb er echter alle begrip voor dat Harry deze keuze heeft gemaakt en die respecteer ik ook.”


Terug naar overzicht