Formatie Kaag en Braassem is rond

Een heel goedemiddag! Na een enerverend en dynamisch formatie traject is hier, op 30 mei, het resultaat. Samen met Kees uit den Boogaard van SvKB en Laura van Klink van PRO, zijn wij als formateurs gekomen tot een, in onze ogen, prima uitgebalanceerd college.

Een combinatie van ervaring en twee nieuwe gezichten waaronder onze Petra!

Trots op het/ons resultaat en we staan klaar voor de komende vier jaar, als raad maar ook als college.

Trots.....

Formateurs zijn eruit.

In aansluiting op het rapport van de verkenner, het koersdocument van de raad, zijn wij als formateurs aan de slag gegaan. We kunnen nu stellen dat ons proces bijna klaar is, en dat de laatste hand gelegd wordt aan een voorstel waar de raad maandag 4 juni een besluit over kan nemen. We kijken terug op een goed en zorgvuldig verlopen proces, waarin fijn en plezierig is samengewerkt en iedereen steeds is meegenomen. Wij zullen de raad voorstellen een college te vormen met vier wethouders, waarbij de volgende vier personen voorgedragen worden als wethouder

Floris Schoonderwoerd met als hoofd aandachtspunten in zijn portefeuille: jeugd, omgevingsvisie, wonen en coördinerend wethouder MAG.

Petra van der Wereld met als hoofdaandachtspunten in haar portefeuille: zorg, recreatie en toerisme, financiën en coördinerend wethouder voor communicatie en participatie.

Yvonne Peters met als hoofdaandachtspunten in haar portefeuille: leefomgeving, grondexploitaties en projecten, economie en werk en inkomen en coördinerend wethouder Ruimte

Inge van der Meer met als hoofdaandachtspunten in haar portefeuille: ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid.

Aanstaande maandag, 4 juni, zullen wij ons rapport aanbieden aan de raad en voorafgaand aan de raadsvergadering (19.00 uur) is er een persmoment gepland, waar wij als formateurs meer tekst en uitleg kunnen geven en ons voorstel verder kunnen toelichten.

 

Met vriendelijke groeten, formateurs: Ruud van der Star en Ger van Emmerik.


Terug naar overzicht