Focus op Groen

Focus op groen, in de dorpen en in het buitengebied van Kaag en Braassem

“Onze gemeente is onderdeel van het Groene Hart. Van oudsher heeft onze gemeente veel groen. Het open landschap is uniek en dat moet zo blijven. Dat was, is en blijft de inzet van Samen voor Kaag & Braassem. De bijzondere natuurlijke en recreatieve waarden moeten behouden blijven en waar mogelijk worden versterkt. Het Groene Hart vormt door zijn gevarieerde en overwegend landelijke karakter een tegenpool voor het stedelijke gebied eromheen. Het Groene Hart is het Central Park van de omliggende steden Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.”(Verkiezingsprogramma Samen  voor Kaag & Braassem, 2017, p. 3).  

In november 2018 diende SvKB het initiatiefvoorstel ‘groen onderhoud en groen behoud’ in bij het college van burgemeester en wethouders. Dit voorstel is op initiatief van het presidium niet direct behandeld in de raad maar werd meegenomen bij ‘Focus met ambitie’. Zie ook de link: http://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/KaagenBraassem/3c4ea960-abe7-40ec-aedc-1c9d3baa7e8d

 

Groen is gezond, bomen zorgen voor opname van CO2.

Voor het reguliere groen onderhoud geldt het ‘Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), volgens BCA. In de dorpen geldt niveau B, voor de bedrijventerreinen niveau C en in de centra is niveau A afgesprokenNaast dit belangrijke reguliere groen onderhoud is er binnen ‘Focus met ambitie’ (FMA 110219) besloten om 4 x 100.000,- euro te besteden aan nieuwe groenprojecten in de gemeente. Om welke projecten het concreet gaat, is nog niet bekend. Inwoners en politieke partijen kunnen vanuit inspiratie komen met concrete ideeën en initiatieven. Participatie en het gevoel van eigenaarschap zijn zeker bij groenprojecten van belang. Groen & Doen is daarbij het streven.

 

Als SvKB willen we alvast enkele ideeën voor projecten noemen

1. Groene oases in de dorpen voorzien van bankjes om te chillen
2. Bloeiende berm naar het fietspad (Leidsche vaart) en/of bloeiende entrée dorp Rijnsaterwoude
3. Groene singels (cross country wandelroute, groenpaden over de polderdijken).

 

Nog meer concrete ideeën vanuit SvKB

4. Groene speelplaatsen voor de jeugd naast/ in de buurt van de scholen (IKC)

5. Een ruiterpad vanuit de manage in Roelofarendsveen

6. Openbare fruitboomgaarden

7. Zwemplaatsen voor jong en oud

Denk verder aan bijenkasten, snertplekken en ………

 

Als SvKB willen we graag samen met jullie en de inwoners gaan voor meer en mooier groen in Kaag en Braassem.

De gemeente kan momenteel verslag doen van de kosten voor het reguliere groen onderhoud  (Jasper Klomp). Tot op heden is er nog geen doorrekening gemaakt van de voorstellen uit het initiatiefvoorstel, dan wel de mogelijke projecten die zoëven werden benoemd.

De projecten sluiten aan bij het paarse blok uit de samenwerkingsagenda MMM: openbaar groen in de wijk

Eén van onze ambities is het verhogen van de kwaliteit, kwantiteit en creativiteit van openbaar groen in de dorpen en wijken.

Dit kunnen en willen wij als gemeente niet alleen doen. Wij nodigen inwoners uit om mee te denken over en mee te helpen aan het inrichten, vergroten en bijhouden van het openbaar groen in hun wijk of straat.

Meer specifiek wordt er gekeken naar een meer natuurlijke inrichting van speelplekken en schoolpleinen.

Hebben jullie vragen en/of aanbevelingen?

 

Namens de fractie SvKB, Hilde Bax, raadslid.


Terug naar overzicht