Dorpshart Leimuiden

Dorpshart Leimuiden, wat een prachtig plaatje. De Raad heeft op 28-04 ingestemd met de plannen!!

 

Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden heeft Smit’s bouwbedrijf BV uit Beverwijk aangetrokken als ontwikkelaar voor het dorpshart Leimuiden. De partijen hebben een intentieverklaring getekend waarin de basis voor de samenwerking is vastgelegd.

Over de grondoverdracht (Maarse & Kroon locatie) zijn de gemeente, werkgroep en de ontwikkelaar nog in gesprek. In eerste instantie had de raad als voorwaarde meegegeven dat de werkgroep de grond onvoorwaardelijk zou overnemen van de gemeente. De werkgroep geeft aan dat deze voorwaarde voor de ontwikkelaar niet haalbaar is. Daarom stellen zij voor om de grond af te nemen nadat is voldaan aan een voorverkooppercentage. Bij een voorverkooppercentage start de ontwikkelaar pas met bouwen als het vooraf afgesproken percentage woningen is verkocht. Voor een eventuele afwijking van dit kader is een raadsafweging gevolgd door een raadsbesluit niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk. Hierover wordt op de raadsavond van 28 april een besluit genomen (Witte Weekblad, 22-04-15)


Terug naar overzicht