Discussie volop tijdens de raadsvergadering 29 mei

U heeft het vast al meegekregen: maandagavond 29 mei, reeds vanaf 18.30 uur een besluitvormende en een oordeelsvormende raad.

Eerst de besluitvormende raad waarbij er mogelijkheid tot inspreken wordt geboden inzake de Alkeburcht. Dat is ook het eerste onderwerp: "de Alkeburcht, hoe nu verder".

Er worden door SvKB twee initiatiefvoorstellen ingediend, samen met D66 en LKB.

Onze voorstellen bevatten, en dat zal geen verrassing zijn:

1. Een jaar langer open blijven van de Alkeburcht om een goed alternatief voor de verenigingen te zoeken en hen daarin te begeleiden

2. Een onderzoek doen naar een mogelijkheid tot een cultuurhuis/huis van de toekomst in K&B en een visie op kunst en cultuur te schrijven en dit binnen een jaar ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Maar dat zijn niet de enige onderwerpen van deze avond. 

Bestemmingsplan Oude etering staat ook nog op de rol en een groot aantal hamerstukken.

Hierna volgt de oordeelsvormende raad.

Een onderwerp is de MRSV update. Deze is volgens het college nodig vanwege de nieuwe omgevingswet die er aan komt. In het voorliggende stuk worden de kaders voor de update herijkt. De huidige MRSV is best een helder stuk met op een aantal punten strakke kaders. Het college geeft nu de indruk met de komende update meer ruimte te willen creëeren op bijvoorbeeld recreatiemogelijkheden/ ruimte bieden aan verblijfsmogelijkheden. Wij hebben de afgelopen tijd ervaren dat er teveel ruimte in college stukken zit die verschillende verwachtingspatronen/ideeën mogelijk maken en daardoor tot onduidelijkheid leiden. 

Er zijn al een aantal insprekers geweest bij de beeldvormende avond die juist waarschuwen voor de "te ruime kaders" en de onduidelijke kaders.  

MRSV=Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie

Zie de links: http://www.kaagenbraassem.nl/wonen-en-leven/beleid_3309/item/maatschappelijk-ruimtelijke-structuurvisie-mrsv_19699.html en file://homedir.ad.hva.nl/baxhh/Downloads/Nota%20van%20Uitgangspunten%20MRSV2025%20aangepaste%20versie%202017-05-16.pdf

Hierbij past, bijna naadloos zou ik zeggen, het onderzoek naar de Drechtdoorsteek. Moeten we dat nu wel willen? Er is al zoveel onderzoek gedaan de afgelopen jaren...wat gaan wij, K en B hier nu voor voordeel uit halen. Het nadeel is bekend: aantasting van landschap.

Elke paar jaar steekt het weer de kop op, de laatste keer in 2010. Technisch is het allemaal mogelijk dus dat hoeft niet meer onderzocht te worden. Of er draagvlak voor is....ja en nee. Er worden kansen gezien voor ondernemers, nou ja dan moet er wel wat meer gebeuren dan alleen een doorsteek. Die bevordert nl alleen maar dat er nog sneller door gevaren kan worden naar het gebied van o.a. Aalsmeer in plaats van Kaag en Braassem.

Al met al, blijf kritisch en laat ons uw mening horen!!

Petra v.d. Wereld (fractievoorzitter SvKB)


Terug naar overzicht