Column, democratie?!

Gelezen in het Witte Weekblad: wethouder Herman Haarman wil over kleinschalige bouwprojecten zelf kunnen beslissen zonder tussenkomst van de gemeenteraad. Een project van zo’n vijf of zes huizen moet het bestuur beoordelen. Bij grote bouwplannen gaat de aanvraag wel door naar de gemeenteraad. De bestuurder wil dit na de zomervakantie voorleggen aan de gemeenteraad, aldus het weekblad.

Ik moest er van mezelf even goed over nadenken. Niet uit de heup schieten, eerst denken dan doen. Maar hoe langer het idee in mijn hoofd zit, hoe verbaasder ik word. Een lid van D66, van Democraten 66 dus, die voorstelt om de gemeenteraad buitenenspel te zetten. Jongens en meisjes van de raad, gaan jullie lekker in de zandbak spelen? Zandkasteeltje bouwen. Leuk. Dan ga ik als wethouder besluiten waar deze huizen gaan komen. Zoiets zie ik dan voor mijn ogen. De kinderen in de tuin, terwijl papa Herman achter zijn statige bureau Belangrijke Zaken doet waar de kleintjes toch niets van begrijpen.

Zo zal deze Democraat het vast niet bedoelen. ‘In dat beeld herken ik me niet’, ik hoor het hem zeggen en de D66-fractie zegt het hem ongetwijfeld na. Toch wreekt zich hier opnieuw het idee van dit college dat zij de baas is van Kaag en Braassem. Ik moet ze teleurstellen: volgens de gemeentewet is de Gemeenteraad het hoogste orgaan en zijn de wethouders niet meer dan uitvoerders van de wensen van de politiek. Zelfs in Kaag en Braassem.

Eerder al heeft wethouder Henk Hoek zich als De Baas opgesteld in de kwestie-Alkeburcht. Dat de verenigingen op straat staan, dat de zangkoren nog steeds niet weten waar zij in september het nieuwe seizoen starten, dat ligt niet aan de wethouder, vindt Hoek. Die reageert gekrenkt op de onrechtvaardige kritiek op zijn beleid. Hij heeft het toch allemaal goed gedaan? Net als andere wereldleiders gooien de dorpsbestuurders het op de communicatie. Die moet beter. De mensen hebben het gewoon niet begrepen. Nou laat ik daarop zeggen: de communicatie was prima. Niets mis mee. De Alkeburcht gaat sluiten. Dat heeft iedereen echt goed begrepen.

Het college van burgemeester en wethouders moet zo langzamerhand gaan beseffen dat over driekwart jaar de leden van verenigingen, hun familieleden, vrienden, kennissen, hun mening mogen geven bij de verkiezingen. Dan is de nieuw gekozen gemeenteraad gewoon weer de baas van de gemeente. Dan zijn het de gekozen raadsleden die bepalen waar er mag worden gebouwd en wat er met het maatschappelijk vastgoed gebeurt. Dan krijgt de echte democratie een nieuwe kans.

 

Gijs Korevaar


Terug naar overzicht