Bospark voor Leimuiden

Leimuiden krijgt een bospark

 

Er is maandag 13 juli een start gemaakt met de herinrichting van het bospark in Leimuiden. In het najaar kunnen inwoners weer volop gebruik maken van deze recreatieve strook.

De herinrichting van het Bospark is een initiatief van Leimuiden Natuurlijk. De bomen uit het park moesten eerder verdwijnen voor de ophoging en stabilisatie van de kade. Er zou een grasdijk voor terugkomen. Leimuiden Natuurlijk spoorden buurtbewoners en de gemeente aan om van de groenstrook een recreatief parkje te maken. De gemeente ging akkoord en reserveerde 50.000 euro voor het project.

Wethouder Harry van Schooten “Dit park vind ik een goed voorbeeld van hoe inwoners met een goed initiatief gehoor vinden bij de gemeente. De bomen die er stonden moesten gerooid worden omdat het Hoogheemraadschap de dijk moest verstevigen. De paden die er lagen waren versleten. Omwonenden zagen kans om hun leefomgeving te verbeteren en drongen er bij ons op aan om er weer een parkje voor de buurt van te maken. We zijn met hen in gesprek gegaan en ziehier het resultaat.”

Het doel van Leimuiden Natuurlijk was om te voorkomen dat de bomen op de dijk in Leimuiden werden gekapt. Helaas is dit niet gelukt, maar in samenwerking met de gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland is er een prachtig alternatief ontwikkeld. De oorspronkelijke gebruikers van het Bospark zullen in de toekomst weer heel veel plezier aan deze groenstrook beleven. Leimuiden Natuurlijk: 'Geweldig dat dit gelukt is! Ouderen, kinderen en ook honden kunnen weer genieten van groen in het dorp. Hondenbezitters roepen wij wel op om niets achter te laten in het park. Zo houden we het voor iedereen leuk en prettig!'

Van schelpen- tot olifantenpad

Voor het ontwerp van het Bospark is Visser Tuinen in de hand genomen. De functie van het park is puur recreatief. Als eerste wordt een schelpenpad aangelegd. Verder komen er knotwilgen, een bloemenweide, een speelplek en kleine bomen zoals de meidoorn en hazelaar. Van de boomstronken worden bankjes gemaakt en op de dijk komt een olifantenpad. In het najaar worden de bomen geplant en is het park klaar voor gebruik (zie persbericht gemeente 140715)


Terug naar overzicht