Boeren bij het gemeentehuis

Op maandag 4 juli kregen wij op het gemeentehuis bezoek van onze boeren.

Wat er in Den Haag gebeurt, vinden wij als Samen voor Kaag & Braassem, bijzonder. We hebben daarover dan ook al vragen gesteld om onze zorgen te uiten.

Ondanks dat wij de noodzaak begrijpen om de stikstof uitstoot te verminderen, vragen wij ons af of dit nu dé manier is. Meer dan 80% van de inwoners van Kaag en Braassem geeft aan ‘een koe in de wei, is natuur’. Voor onze gemeente is het essentieel dat agrariërs kunnen blijven functioneren. Zij houden ons landschap in stand en dankzij hen leven wij in het Groene Hart. Wij vinden dat de gemeente een agrarisch regisseur natuur en landbouw zou moeten aanstellen, om lokale ondernemers te begeleiden bij de eventuele hervorming van hun agrarische onderneming.

De plannen van het kabinet lijken slecht onderbouwd. Is Schiphol meegenomen? Ook lijkt dit plan slecht voor onze weidevogels (op die landen moet ruige mest). Dat kan niet de bedoeling zijn.

De boeren riepen de gemeente op om hun bestaansrecht te steunen. Zij onderstreepten dat met een mand streekpruducten en voor alle raadsleden een boerenzakdoek. De burgemeester deed de toezegging om met de woordvoerders van de boeren in gesprek te gaan en er komt een boerenzakdoek in de vlaggemast van het gemeentehuis.

Samen voor Kaag & Braassem hecht veel waarde aan het open landschap om en tussen onze dorpen. En ja, ook koeien vallen daaronder. Net als onze akkerbouwers en tuinbouwers.

#boeren #demonstratie #kaagenbraassem #samen #samenvoorkaagenbraassem #gemeentehuis


Terug naar overzicht