Bestuurswisseling SvKB

Dinsdagavond 5 juni was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Samen voor Kaag & Braassem. Deze stond in het licht van oud en nieuw. Petra van der Wereld, voorheen fractievoorzitter, heeft als wethouder zitting genomen in het college en wordt door Ger van Emmerik opgevolgd als fractievoorzitter. Na de behandeling van de notulen en de financiën vond er een grote bestuurswissling plaats. Aftredend en niet herkiesbaar waren Tilly Beukenholdt (voorzitter), Paul van Buul (penningmeester) Gijs Korevaar en Hilde Bax. Toespraken en bloemen kwamen voor het voetlicht. Nadat Ruud Zoetendaal als enig bestuurslid was overgebleven kwamen de nieuwe bestuurleden achter de tafel. De Algemene Ledenvergadering ging akkoord met de benoeming van Kees Uit den Boogaard als voorzitter, Riet Spaargaren en Gerard Straver als algemene bestuursleden. Na de pauze, met felicitaties en bedankjes, was het tijd voor politiek café. Het nieuwe bestuur roept haar leden op thema's aan te dragen die om aandacht en bespreking vragen fractie en bestuur. Het was een mooie avond.

Hilde Bax (voormalig bestuurslid).


Terug naar overzicht