Beschouwingen begroting SVKB

Beschouwing van Samen voor Kaag en Braasem

Na een heel proces met elkaar te hebben doorlopen het afgelopen jaar ligt er een resultaat. De P memo heeft al onze doelen en inspanningen op een rijtje gezet en hier vandaag gaat het om de doorrekening. Complimenten aan de samenstellers:

good job, well done!

 

Hebben we dan nog wat aan te merken, door te vragen of te mopperen…..nou nee eigenlijk valt dat wel mee. Een paar puntjes vragen onze aandacht en zal ik namens onze fractie Samen voor Kaag en Braassem even benoemen. 7 minuten lijkt veel tijd maar….tis zo om hoor..

 

Samen

Wat is het toch een mooi woord en een fijne manier van werken: Samen doen. Samen voor onze omgeving bezig zijn, Samen voor onze clubs en verenigingen, Samen zorgen voor een ander, Samen vluchtelingen opvangen, Samen optrekken in de politieke arena. Natuurlijk zijn er soms hick-ups en zoeken we geregeld de confrontatie met het college maar dat hoort er ook een beetje bij, toch?

Samen voor Kaag en Braassem vindt dat we op de goede weg zijn om er met elkaar, voor elkaar te zijn. Dat is ook de doelstelling van het sociaal domein. Echter , wat doen we nu wel en wat doen we nu niet en dan heb ik het over het casemanagement en/of dagopvang. Je kan geld maar 1 x uitgeven. Er wordt om  50 dzd voor dit specifieke onderdeel gevraagd….maar waar gaat U nu voor kiezen want voor dat geld kan er maar 1 goed neergezet worden, we gaan toch wel voor kwaliteit he? Kwaliteit van casemanagement of kwaliteit van dagopvang.

Natuurlijk zien wij vele goede ontwikkelingen: ik noem maar even de samenwerking tussen VPK’s van alle organisaties  en de gemeente waarin een ondersteuning voor de mantelzorg op touw wordt gezet. Daarnaast een cursus voor mantelzorgers,  “Kunst van het Zorgen en  Loslaten”  zodat zij beter beslagen ten mantelzorgend ijs kunnen komen.

Maar pas op: niet alles is met mantelzorg en vrijwilligers op te lossen. De zorgen voor deze mensen blijven…

 

Het IBOR

Complimenten voor alles wat op dit gebied in gang is gezet. Een van de mooiste DIN’s  vinden wij: Samen met inwoners bepalen wat voor groen er in de wijk komt.  Ik las op facebook dat de gemeente de Kerkstraat-Veerstraat aanpakt en de inwoners  zelf het groen hebben vormgegeven met rozenstruiken. Een prachtig voorbeeld hoe we het Samen kunnen oppakken

Wat ons betreft mag er in de gesprekken met inwoners over aanpassingen in hun wijk gevraagd worden wat zij zelf kunnen bijdragen of doen, om het prettiger, mooier te maken.

Maar de huidige keus qua onderhoudsnivo  B/C is wat ons betreft wel een minimale keus. Hoe komen we nu naar een hoger peil? Onze fractie zou graag zien dat er in de komende jaren, zodra er meer geld binnenkomt door de aantrekkende economie en de bouw van vele nieuwe huizen, om die extra inkomsten weg te zetten zodat er in een volgende raadsperiode  daadwerkelijk ingestoken kan worden op de verbeterslagen richting A niveau.

Wij maken ons daarnaast ook wel wat zorgen over ons groen en blauw. In de duurzaamheidsindex staat letterlijk te lezen dat ons water, het blauw op nul staat…daar is dus niks duurzaams aan, een mooi onderdeel voor het duurzaamheidsplatform en de duurzaamheidsagenda. Daar dienen we een initiatiefvoorstel voor in.

Het groen, we maken ons zorgen over het steeds weer kappen van bomen……en het maar afwachten of en waar deze teruggeplaatst worden.

U weet het nog wel: we hebben geld beschikbaar gesteld in de vorm van de bomenmotie en zouden het fijn vinden om af en toe ( bijv 1 x per jaar) een overzicht te mogen ontvangen of en waar dat gebeurd is. Wethouder, zegt u ons dat toe?

 

De Belastingen

Wij zijn niet tegen het heffen van belasting maar het minste waar we om kunnen vragen is billijkheid….Daarom: Komend jaar willen wij graag de hondenbelasting op de agenda plaatsen. En dan niet over de overlast van het restafval wat zij produceren maar over de nut en noodzaak van deze belasting

 

De ozb

De noodzaak om de OZB voor niet woningen te verhogen bestaat uit de argumentatie dat “we 25% onder het landelijk gemiddelde zitten” en “we meer in de pas moeten gaan lopen”…kijk daar raakt U ons kwijt…iets verhogen omdat het landelijk gemiddelde hoger is, is raar….Dat dit verhoogt moet worden om de verlaging voor woningeigenaren te kunnen bekostigen is nog vreemder. Eigenlijk zegt U: we willen een deel van onze inwoners bevoordelen ten laste van een ander deel…..

U kunt de lage tarieven beschouwen als een mogelijkheid tot een win-win situatie: door landelijk uit te dragen dat de OZB lasten voor Niet Woningen in K en B 25 %  lager zijn dan het landelijk gemiddelde zouden startende bedrijfjes mogelijk eerder hier willen beginnen dan ergens anders. Onze eventuele leegstand wordt dan minder en er komt extra OZB binnen. Wij hebben in gezamenlijkheid een amendement voorbereid.

 

Recreatie:

Een mooi onderwerp voor onze gemeente: zijn wij onderdeel van de Amsterdam Lakes? Zijn wij onderdeel van het Groene Hart? In onze beleving beiden nog niet. Althans we dragen het nog niet als zodanig uit. Natuurlijk zijn er stappen gemaakt. Diverse potjes zijn  gecreëerd maar het heeft nog geen samenhang. Willen we hier echt wat mee dan zullen we , na de resultaten van marktconsultatie te hebben ontvangen, een mooie discussie over de uitbreiding van de recreatieve waarde van Kaag en Braassem kunnen aanzwengelen.. Het levert arbeidsplaatsen en geld op.. Wij zijn het recreatieve achterland van de regio Amsterdam maar hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij dat ook daadwerkelijk worden. Welke initiatieven kunnen wij nemen richting andere gemeentes  en het bedrijfsleven (hotels, congresorganisatoren, bungalowparken, attracties ) om tot een echte invulling te komen. Laten wij daar Samen als raad, college  en inwoners over brainstormen in 2016. College neemt U hierin de regie?

 

Samen voor Kaag en Braassem gaat ervoor, om de mogelijkheden die er zijn In en Voor onze gemeente, volledig te benutten.

Dank voor Uw aandacht.


Terug naar overzicht