Beschouwingen 2017

Dank aan de samenstellers van deze begroting, waarbij het natuurlijk ook dit jaar weer een hele klus was om dat te doen.

Het is alweer 4 jaar geleden dat we ons allen gingen voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen. PRO was er net wel of net nog niet. D66 kondigde zich aan. Van een LKB was nog geen sprake.

Wat waren we vol vertrouwen na de verkiezingen, gezamenlijk 1 coalitie en 1 raad breed programma. Samen aan de slag met inwoners, de raad en het college daar gingen wij voor nu bijna 4 jaar geleden.

Er is best veel bereikt door deze samenwerking maar ook een aantal zaken niet, dat is misschien ook wel een utopie om alles in 4 jaar te willen doen met 1 en dezelfde raad.

De eerste scheurtjes ontstonden al na ongeveer een jaar en gedurende meerdere momenten in de afgelopen jaren werden de scheurtjes steeds dieper en wijder. In 2017 kwam de definitieve breuk.

Wat heeft dat nu met deze begroting te maken zult u denken…nou bij het schrijven van een beschouwing kijk je eerst nog eens even terug in de voorgaande en daarbij stuitte ik op veel overeenstemmende zaken waar wij steeds weer op terug zijn gekomen:

Wat wilde SvKB: het karakter van onze kernen bewaren naast het groen en blauw want daarom wonen wij hier en niet in Leiden, Alphen of in welke andere gemeente dan ook. En dat botste met een paar andere partijen.

Inwoners van Kaag en Braassem zijn trots op hun gemeente met zijn weidsheid in het open landschap en natuurwaarden. De MRSV-update bevat deze zaken dan ook gewoon weer zoals inwoners dat wensen. En het mooiste is dat de provincie ons hier ook gelijk in geeft, geen verdere aantastingen meer. De natuur heeft al uitdaging genoeg om in te wandelen, fietsen en varen.

Wij hameren er al jaren op: Veranderingen ja, maar wel zorgvuldig vormgeven. En dat laatste is niet altijd het geval geweest, het hele gebeuren rondom de MRSV-update, de Alkeburcht en plan rondom Leimuiden west?  Het komt o.i. door te snel willen gaan in plaats van zorgvuldig een proces te willen lopen.

Wij, en vele inwoners met ons, willen meer ruimte voor groen, meer aandacht voor de waarde die de gebieden, de polders hebben. En met rust laten waar we zuinig op moeten zijn. De term “je kunt het maar 1 x verpesten” komt regelmatig terug…zuinig zijn op wat we hebben is het devies. Bomen, struiken, leef- en speelruimte verhogen de leefbaarheid….meer aandacht hiervoor is nodig. Inwoners kunnen hier zelf een rol in spelen maar wij ook. De hanging baskets, bloemrijke bermen, acties als tegel eruit plantje/struikje erin…het helpt allemaal om onze leefomgeving prettig te houden. Ook hier kunnen we komende jaren mee verder. Inhakend hierop: de initiatievenmarkt en de initiatieven die reeds verwezenlijkt zijn en misschien nog ontwikkeld gaan worden zoals de paarden annex mountainbike route of de Veense Hout.
Dit zijn plannen die niet zo 1,2,3 gerealiseerd kunnen worden maar zeker de moeite waard zijn. Elk dorp verdient een soort van speel,doe, leef en ontdekpark..…maar moet de gemeente die ontwikkelingen betalen? Gezien de huidige zeer positieve begroting zou je zeggen dat dit geen enkel probleem hoeft te zijn. Maar dat beeld klopt niet helemaal.
Moeten we verder gaan met een initiatievenmarkt? Of juist meer gaan kijken naar dorpsbudgetten of zelfs een eigen inwonerbegroting waarmee inwoners in hun eigen dorp zelf voor hun eigen leefomgeving aan de slag kunnen gaan….eigen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving nemen…dan zou je moeten kiezen voor het laatste. Een motie met deze intentie wordt door SvKB en PRO gezamenlijk ingediend

Communicatie richting inwoners, waarbij het gevoel niet gehoord te worden, de mening er niet toe doet, is het slechtste signaal wat je kan afgeven. Het blijft altijd moeilijk om dit goed te doen, communicatie, maar het is en blijft van wezenlijk belang. De uitwerking van het model rondom participatie wat we onlangs hebben omarmd zal zeker gaan bijdragen aan transparantie rondom besluitvorming en wanneer inwoners wel of niet kunnen meedenken, meedoen of zelfs mee besluiten. Er wordt nog weleens gesproken over Co-creatie en doe-democratie, woorden om eigenlijk aan te geven dat iedereen mee kan doen, dat we het Samen doen, moeten doen.

Duurzaamheid is een aardige rode draad geworden het laatste jaar. SvKB wil zeker investeren in duurzaamheid en we zullen dat als gemeente ook moeten. Het begint met de voorbeeldfunctie en met het zoeken naar slimme besparingen bij bedrijven, verenigingen, openbare gebouwen en bij inwoners thuis, dus het terugdringen van energiegebruik. Daarnaast moeten we beter gaan kijken naar slimme innovaties op het gebied van energie opwekken. Op dit gebied gaan de ontwikkelingen snel, zeer snel. Ik zag bijv. op Futurism al een voorbeeld van dubbelzijdige zonnepanelen die langs een snelweg staan. Slimme technologieën zijn de toekomst en, zoals Jan v.d. Geest steeds al betoogt, niet het rucksichtslos weilanden volplempen met zonnepanelen.
Een mooie uitdaging voor de nieuwe raad! Waar wij graag mee aan de slag gaan. En het geld voor deze innovaties beschikbaar moet blijven. Een gezamenlijke motie van SvKB, CDA en D66 wordt hiervoor ingediend.

Wij steunen daarnaast nog een aantal moties en amendementen maar de toelichting laat ik aan de andere partijen. Er zijn nl maar 6 minuten…

Dank u allen voor uw aandacht.

Petra van der Wereld, fractievoorzitter SvKB


Terug naar overzicht