Alkeburcht: vernieuwd of gewoon anders?

Herinnert u het zich nog: ‘Dorpshuis de Alkeburcht is gered’ (Algemeen Dagblad 1-5-2018)?

Na acties door de gebruikers van het dorpshuis en het besluit van de gemeente Kaag en Braassem dorpshuis is het pand voor € 375.000 overgedragen aan een vier ondernemers, die het pand als Cultureel Centrum zouden renoveren en behouden. Althans volgens het bericht in de krant.

Nu – mei 2021- zijn het College van B&W en de Gemeenteraad uitgenodigd om een kijkje te nemen hoe de zaak er voor staat. Wat blijkt? Van het idee ‘dorpshuis’ of ‘cultureel centrum’ is de theaterzaal overgebleven en aangevuld met een restaurant/foyer, een 17-tal woningen en twee eethuizen aan de Wilgenstraatzijde (Surinaams eethuis en een sushi-restaurant).

En – het moet gezegd- het wordt een mooi gebouw. We worden opgewacht door twee van de ondernemers, John Verdel en Joost Wesselman. Trots laten zij zien hoe het gebouw er nu uitziet: weliswaar is de afwerking nog in volle gang (nog twee á drie maanden fors aan de slag), maar het gebouw is bouwkundig, inclusief de duurzame techniekoplossingen, die volgens Verdel het meeste werk zijn geweest, klaar. Totaal is er 2,7 miljoen euro geïnvesteerd, inclusief de zelfwerkzaamheid van de initiatiefnemers en exclusief de inrichting van het horeca-deel. Zoveel mogelijk is er met lokale ondernemers gewerkt (‘dat werkt nou eenmaal het beste…. ‘) met een mooi resultaat.

Met de beoogde horecaondernemers (Twan de Jeu en Félien Borst) wordt het restaurant annex foyer samen ‘aangekleed’ en ingericht. De verwachting is, dat er naast de theater-avonden ook nog ruimte is voor gebruik van de accommodatie door bedrijven en particulieren voor vergaderingen, presentaties, feesten en borrels. Veel tijd en moeite is gestoken in het inpandig scheiden van horeca en woningen, zodat (geluids-)overlast minimaal is en het voor beide functies goed toeven is. Voor verenigingen is er waarschijnlijke weinig plaats, aldus Wesselman, of het moet passen in het ‘verdienmodel’. 

De 17 woningen zijn verdeeld in 10 sociale huurwoningen en 7 vrijesectorwoningen. In ruimte maakt het overigens weinig uit: de woningen zien en mooi uit en worden bewoonklaar opgeleverd en variëren van 40 tot 48 m². De sociale huurwoningen lopen via het huursysteem van Holland-Rijnland Wonen en de vrijesectorwoningen worden door de initiatiefnemers zelf verdeeld. De huren liggen op circa € 725,- (sociale huur) en € 850,- (vrije sector). Forse huren, maar duidelijke onderscheidend van de woekerprijzen die huisjesmelkers in het dorp durven te vragen.

Al met al  is het dorp Roelofarendsveen een fraai gebouw rijker en  is het voor toekomstige bewoners en theaterbezoekers een aanwinst. Een dorpshuis is het echter niet (meer). Wellicht dat het realiseren van een ‘cultuurhuis’ en een cultuurvisie, zoals opgenomen in het programma van SVKB nog soelaas biedt. Wie weet……

Martien Wesselman, Burgerlid voor SVKB 


Terug naar overzicht