Algemene ledenvergadering SvKB uitgesteld

Helaas heeft het bestuur van Samen voor Kaag en Braassem moeten besluiten om de ledenvergadering van 23 april 2020 niet door te laten gaan. Corona heeft hier een streep doorheen gehaald, jammerlijk maar het tegengaan van het verspreiden van deze griepvirus gaat voor. Bijeenkomsten/evenementen zijn nu even niet aan de orde en is voor nu ook iets wat wij niet wenselijk vinden, uw en onze gezondheid gaat voor!

In de statuten is aangegeven dat wij binnen 6 maanden na afloop van het vorige verenigingsjaar onze Algemene Ledenvergadering moeten houden,  maar het is de vraag of wij dan alweer zoveel bewegingsvrijheid hebben dat wij de ledenvergadering al kunnen organiseren. Mocht Corona dan nog niet bedwongen zijn dan komen we bij u terug met een alternatief om toch aan onze bestuurlijke verplichting te voldoen.

In politiek opzicht ging het met ons SvKB functioneren goed. De fractie is actief in het nastreven van onze politieke doelen, lerend en onderzoekend. Onze wethouder heeft duidelijk haar draai gevonden in een collegiaal college, vol in de advisering van de raad en vol in de uitvoering van de raadsbesluiten.

Ik wil afsluiten met toch, namens het bestuur, mijn teleurstelling uit te spreken over het niet doorgang vinden van de ledenvergadering, maar nood breekt wet. Het bestuur hoopt jullie allemaal spoedig te treffen nadat deze pandemie weer over is. Ik heb de eerste al horen zeggen dat deze periode ook lerend kan zijn door een beetje op elkaar te letten

Tot zo spoedig mogelijk,

Namens het bestuur, Kees Uit den Boogaard, voorzitter.


Terug naar overzicht