Algemene Ledenvergadering

Agenda voor ALV van SvKB op 17 april 2015 in “De Alkeburcht”

Adres: Noordhoek 19, 2371 XH Roelofarendsveen.

Inloop vanaf 19.00, aanvang vergadering 19u.30

1.  Opening
2.  Verslag van vorige vergadering
3.  Mededelingen en Ingekomen stukken
4.  Korte presentatie van fractievoorzitter Petra van der Wereld
5.  Korte presentatie van onze wethouder Harry van Schooten
6.  Stand van zaken van de financiën inclusief kascontrole
7.  Verenigde locale partijen Zuid-Holland. Gijs Korevaar vertelt ons over de stand van zaken.
8.  Website korte presentatie van Hilde Bax.
9.  Nieuwe bestuursleden dringend nodig
10. Rondvraag
11. Sluiting
12. Napraat  met als thema: hartig en zoet, dat smaakt vast goed!

Een aantal fractie- en bestuursleden maken lekkere hartige en zoete hapjes, die u onder het genot van een glaasje kan nuttigen. Wij willen u vragen of u vóór 10 april wilt aangeven of u de ledenvergadering zal bijwonen. Dit in verband met het lekkers dat wij willen maken. We gaan er iets leuks van maken!

Tot 17 april,

Tilly Beukenholdt (interim voorzitter)


Terug naar overzicht