Algemene ledenvergadering 21 april

Uitnodiging voor de ALV van Samen voor Kaag & Braassem op vrijdag 21 april 2017 in "De Alkeburcht", Noordhoek 19, 2371 XH Roelofarendsveen.

Leden en andere belangstellenden zijn welkom vanaf 19.30 uur. Er staat koffie en thee klaar en om 20.00 uur begint het officiële gedeelte.

Van 20.00 tot 20.45 wordt er een presentatie gegeven door de heer Rob Loekenbach, Oprichter en voorzitter van de werkgroep "Geluidshinder Kaag en Braassem Noord". Rob Loekenbach heeft veel kennis opgebouwd van verschillende aspecten in het Schipholdossier, waar hij vanaf 2009 bij betrokken is. Hij participeert sinds 2015 bij de Omgevingsraad Schiphol. Daar komen betrokken partijen, overheden, luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties bij elkaar om belangrijke zaken rond Schiphol te bespreken. Milieu en leefbaarheid zijn voor Loekenbach belangrijke aspecten en hij vindt dat de veranderingen in de vliegpatronen getoetst moeten worden door bijv. geluid te meten. Indien er voldoende tijd is zal zeker het onderwerp fijnstof aan de orde komen. Er is ook een mogelijkheid om vragen te stellen.

Om 21.00 uur start onze ledenvergadering

Agenda

1. Opening

2. Verslag van de vorige vergadering

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Presentatie van fractievoorzitter Petra van der Wereld

5. Gemeenteraadsverkiezingen 2018

6. Stand van zaken van de financiën inclusief de kascontrole

7. Communicatie commissie

8. Rondvraag

9. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om tijdens een glaasje nog even met elkaar te praten.

Vriendelijke groet van het bestuur


Terug naar overzicht