jaaroverzicht 2016-2017

Wat is er allemaal besproken en besloten het afgelopen jaar?

Bespreekonderwerpen april 2016 – april 2017, programma van eisen accountantsdiensten, krediet Leimuiden West, vervolgtraject Drechthoek II, maatschappelijke agenda 2.0, extra Sociale Woningbouw, duurzaamheidsagenda, jaarrekening 2015, meerjarenprogramma Rijn- en Veenstreek, bestemmingsplan Noordeinde 61 Roelofarendsveen, omgevingsvisie Rijnstreek, wijziging legesverordening, perspectiefnota, begrotingswijziging n.a.v. 4 maands rapportage, onteigening Braassemerland deelgebied De Poelen, zienswijze raad vangnetuitkering 2015, begrotingswijziging n.a.v. de 4 maands rapportage, zienswijze raad vangnetuitkering 2015, wijziging GR Omgevingsdienst West-Holland toetreding Voorschoten, jaarrekening 2015 vastgesteld 4 juli 2016, onteigening Braassemerland Deelgebied De Poelen, perspectiefnota 2017, zienswijzen begrotingen 2017 Verbonden Partijen, begrotingswijziging n.a.v. 4 maands rapportage, onteigening Braassemerland deelgebied De Poelen, zienswijze raad vangnet uitkering 2015, begrotingswijziging n.a.v. de 4 maands rapportage, zienswijze raad vangnetuitkering 2015, wijziging GR Omgevingsdienst West-Holland toetreding Voorschoten, jaarrekening 2015 vastgesteld 4 juli 2016, werkgroep Geluidhinder KenB Noord, inwoner Leimuiden inzake woonboot Raadhuislaan (BIS), invoering Diftar, huisvestingslasten SWA, infomatie en automatisering samenwerking, raadsinformatiesysteem facilitaire voorzieningen, bestemmingsplan Roelofarendsveen Zuid., bestemmingsplan Floraweg 114b, Roelofarendsveen, controleprotocol 2016-2017, aanschaf Raaddigitaal PRO, wijziging verordening commissie bezwaarschriften, memo onteigening De Poelen, controleprotocol 2016-2017, wijziging verordening commissie bezwaarschriften, bestemmingsplan Floraweg 114b Roelofarendsveen, aanschaf App Raaddigitaal PRO, uitvoeringsplannen Extra Sociale Woningbouw, bestemmingsplan Sluis 19 Nieuwe Wetering, actualisatie Meerjarenperspectief grondexploitaties MPG, etc.