Contact

Voor actuele zaken kunt u de fractie benaderen via fractie@samenvoorkaagenbraassem.nl. U kunt desgewenst ook een van onze fractieleden direct een e-mail sturen (fractieleden).

U bent natuurlijk welkom bij onze tweewekelijkse fractievergaderingen als u liever persoonlijk contact wilt hebben. Onze deur staat vanaf 19:30 altijd open. Wel is het fijn als u ons laat weten dat u van plan bent te komen. Het vergaderschema voor de fracties vindt u hier.

Voor contact met het bestuur kan via bestuur@samenvoorkaagenbraassem.nl of stuurt een directe e-mail naar een van de bestuursleden.

Als u zich wilt aanmelden als lid en/of donateur dan vindt u hier de juiste gegevens.

Inspraak

Onze gemeenteraad werkt met een vierwekelijkse vergadercyclus op maandagavonden. Deze begint met een fractievergadering, daarna context en kaders, gevolgd door visie en advies en als sluitstuk de raadsavond waarbij de besluiten worden genomen. Door de vaak overlappende planning gebeurt het regelmatig dat verschillende soorten vergaderingen op een avond zijn gepland.

Als er onderwerpen zijn waarover u iets kwijt wilt bij de de raad dan kunt u dat het beste doen aan het begin van dit proces. De fractievergaderingen zijn over het algemeen open.
De gemeente zegt dit over het uitoefenen van uw invloed.

Rechtstreeks een mail naar de fractie SvKB sturen mag natuurlijk ook: fractie@samenvoorkaagenbraassem.nl