Ons bestuur

Kees Uit den Boogaard, voorzitter

Politiek heb ik altijd al gezien als een maatschappelijke motor. De maatschappij, dat zijn de mensen om mij heen en ik zelf ben daar een onderdeel van. Heb je dan ook nog de behoefte om na te denken over veranderingen en/of verbeteringen dan zit je in de politiek goed. Hier kan je veranderingen laten plaats vinden en verbeteringen aanbrengen. Wat wil je nog meer.

Vroeger ben ik actief geweest als Raadslid en Wethouder en nu als voorzitter van SvKB. Zorgen dat de politieke mensen van Samen voor Kaag en Braassem goed kunnen functioneren en tot hun recht komen. De leden informeren en mee laten praten, invloed geven.

_______________________________________________________________________

Riet Spaargaren, algemeen bestuurslid

Mijn maatschappelijke betrokkenheid uit zich in vele dingen. Van schoolbestuurder tot helpen realiseren van het AmandiHuis en van wijkverpleegkundige tot het bestuur van de ijsclub en in de gemeentepolitiek.

Gestart bij Gemeentebelang en vanaf 2009 voor SvKB heb ik na 15 jaar raadslidmaatschap de Raad in 2016 verlaten. Toch bleef de politiek trekken en daarom heb ik plaats genomen in het partijbestuur.
In het kort: Sociaal bewogen en nog steeds betrokken.

_______________________________________________________________________

Gerard Straver, penningmeester en secretaris a.i.

In mijn leven heb ik altijd de ambitie gehad iets voor de gemeenschap te kunnen betekenen. Zo heb ik vele jaren bestuurlijke taken gehad binnen diverse verenigingen.

Vrij onverwacht ben ik enkele jaren geleden benaderd om een bestuursfunctie te vervullen binnen Samen voor Kaag en Braassem. Alhoewel “politiek” niet direct op mijn bucket list stond, heb ik er tot op heden geen moment spijt van want de wissel- en samenwerking met en tussen Bestuur en Raadsleden (incl. wethouder) verloopt prima. Op deze wijze hoop ik mijn steentje bij te dragen om de gemeenschap te kunnen helpen.

_______________________________________________________________________

Jack Klijnstra, bestuursondersteuner

Waarom de politiek in?
Je  moet iets te bieden hebben, je moet willen, je moet kunnen!

Welke ervaring kan ik bieden?
- 10 jaar onderzoek in de bodem en in de bovengrondse delen van bomen.
- 14 jaar de verantwoording voor de bomen in een middelgrootte stad.
- 16 jaar als docent op een middelbare AOC

 Als je aan onderzoek bent begonnen dan laat je dat nooit meer los, ook niet als docent. In de laatste 16 jaar van mijn werkzame leven is me dat heel duidelijk geworden. Wat wil het individu en wat wil de klas. Hierin moet een afweging worden gemaakt om de meerderheid ten gunste te komen. Zie hier de link met de politiek! Afwegen wat het meest gunstige is voor de gemeenschap. Dat is een uitdaging en iets waar ik me in kan vinden.

De gemeenschap waarin ik leef, is in vergelijking met anderen uniek en dat wil ik zo houden. Dit kan ik me ook goed voorstellen bij andere mensen. Toch is het onderhevig aan verbetering en we zullen mee moeten met de maatschappelijke ontwikkelingen. Hierin ontstaat  soms onenigheid wat om een oplossing vraagt. Ook andere situaties vragen om overdenkingen en afwegingen en met de gedachte om dit ten goede te laten keren voor de gemeenschap, is mijn inzet. Het is daarom waarom ik heb gekozen om de gemeenschap te helpen!