Nieuwe datum ALV 24 september

Besloten Algemene Ledenvergadering: Samen voor Kaag en Braassem

Beste leden van Samen voor Kaag en Braassem,

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 24 September 2020 om 20.00 uur
 

Locatie: Hoogmade, De Kromme Does, Vissersweg1, 2355 AL Hoogmade

 

Het programma ziet er als volgt uit:

Inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee. Aanvang: 20.00 uur

Opening en welkom
Vaststellen Agenda
Gastspreker/onderwerp: Hans van de Wereld
Pauze
Vaststellen Notulen laatste ALV (ref bijlage)
Rooster van aftreden: Ruud is aftredend, maar niet herkiesbaar.
Financiën
Vaststellen Vrijwillige Bijdrage
Jaarverslagen (voorzitter bestuur, Wethouder en Fractie vz)
Onderwerp: Windturbines?
Sluiting

 

Wij verheugen ons erop u op deze vergadering te ontmoeten.

 

Met vriendelijke groet,

Kees Uit Den Boogaard (voorzitter SvKB)