Fractiebijeenkomst

Na het zomerreces bent u van harte welkom tijdens de fractiebijeenkomsten van SvKB. De eerstkomende is op 3 september in het gemeentehuis vanaf 19.30 uur. De agenda volgt.