ALV op 24 mei 2022 in het Schoolhuis Rijnsaterwoude

Het bestuur nodigt jullie uit voor de ledenvergadering van SvKB die gepland staat voor dinsdag 24 mei 2022 in het Schoolhuis, Herenweg 22, 2465 AC Rijnsaterwoude om 20.00 uur.

AGENDA LEDENVERGADERING PER 24 MEI 2022

1 Opening en welkom, afmeldingen

2 Voorstel afhandeling agenda

3 Jaarverslag bestuur

4 Jaarverslag fractie

5 Jaarverslag wethouder

6 Financieel jaaroverzicht, verslag kascommissie, decharge bestuur

7 Bestuurssamenstelling, nieuw te benoemen bestuurslid Ton Verdel, beoogd secretaris (eventueel nieuw in te brengen kandidaten kan tot een half uur voor aanvang van de vergadering) Aftredend en herbenoembaar, Riet Spaargaren en Kees Uit den Boogaard

8 Toekomst van Samen voor Kaag en Braassem

9 Afsluiten van de vergadering, dank