Inspraak

Onze gemeenteraad werkt met een zes wekelijkse vergadercyclus volgens het BOB vergadermodel. De week ervoor en de weken tussendoor bespreken de raadsleden de te behandelen punten in de fractie.

Als er onderwerpen zijn waarover u iets kwijt wilt bij de de raad dan kunt u dat het beste doen aan het begin van dit proces. De gemeente zegt dit over het uitoefenen van uw invloed.

Rechtstreeks een mail naar de fractie SvKB sturen mag natuurlijk ook: fractie@samenvoorkaagenbraassem.nl

Hieronder de schematische weergave van het proces.