Inspraak

Onze gemeenteraad werkt met een vierwekelijkse vergadercyclus op maandagavonden. Deze begint met een fractievergadering, daarna context en kaders, gevolgd door visie en advies en als sluitstuk de raadsavond waarbij de besluiten worden genomen. Door de vaak overlappende planning gebeurt het regelmatig dat verschillende soorten vergaderingen op een avond zijn gepland.

Als er onderwerpen zijn waarover u iets kwijt wilt bij de de raad dan kunt u dat het beste doen aan het begin van dit proces. De fractievergaderingen zijn over het algemeen open.
De gemeente zegt dit over het uitoefenen van uw invloed.

Rechtstreeks een mail naar de fractie SvKB sturen mag natuurlijk ook: fractie@samenvoorkaagenbraassem.nl