Weblogs

Participatie voor de MRSV en de MOV

Geplaatst op: 03-04-2017

Maandag 27 maart was er een raadsvergadering. Op de agenda stond het procesvoorstel voor de actualisatie van de MRSV (Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie) en 1e fase MOV (Maatschappelijke Omgevingsvisie). Klinkt heel ingewikkeld, maar eigenlijk stellen we met dit voorstel enkel vast hoe we deze onderwerpen gaan aanpassen.

De afgelopen...

lees verder

Sociaal domein, een volle agenda

Geplaatst op: 09-03-2017

Deze week op 8 maart waren er wel drie raadswerkgroepen op één avond: regio, financiën en sociaal domein. In de fractie hadden we afgesproken wie waar heen zou gaan, want je kunt natuurlijk niet overal tegelijk zijn!

Omdat het sociaal domein in mijn portefeuille zit, ging ik uiteraard naar deze raadswerkgroep. We hadden een aardig volle agenda,...

lees verder

Uitslag initiatievenmarkt

Geplaatst op: 24-02-2017

Wat een gave avond!! Woensdagavond, 22-02, was de raadsvergadering over de initiatievenmarkt van 6 februari. Veel verschillende ideeën werden toen gepresenteerd en tijdens deze raadsvergadering mochten wij de knoop doorhakken aan welke initiatieven we een bijdrage gaan leveren!!

In totaal zijn er 10 initiatieven die (al dan niet onder...

lees verder

Drechtdoorsteek ter discussie

Geplaatst op: 11-02-2017

Woensdag 8 februari kregen inwoners uit Leimuiden en andere belangstellenden een inkijkje in de plannen die de colleges van Aalsmeer en Kaag en Braassem maken voor de waterrecreatie ten noorden van Leimuiden. In het kansenonderzoek wordt gesproken over de Drechtdoorsteek ergens in de Vriesekoopsche polder, de aanleg van een aqua fungarden,...

lees verder

Initiatievenmarkt

Geplaatst op: 07-02-2017

Op 6 februari 2017 vond de allereerste initiatievenmarkt plaats in het gemeentehuis van Kaag en Braassem. 
25 initiatieven zijn er ingediend en die werden enthousiast gepresenteerd aan de gemeenteraadsleden en een heuse kinderjury. 
Wat een mooie ideeën en wat een gedrevenheid! 
Er was veel te zien in de kraampjes en sommigen durfden het aan om te...

lees verder

Midwinteractiviteit

Geplaatst op: 29-01-2017

Samen voor Kaag en Braassem organiseerde op 29 januari een midwinteractiviteit voor leden en andere belangstellenden. In het museum Oud Alkemade werden we hartelijk ontvangen en kregen een boeiende uiteenzetting over de rulverkaveling in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Het museum is echt de moeite waard om te bezoeken. Vervolgens...

lees verder

Informatieve raadsavond duurzaamheid en energietransitie Kaag en Braassem

Geplaatst op: 18-12-2016

Er is voldoende ruimte in onze gemeente voor het opwekken van zonne-energie. Als we de biomassa beter benutten dan kunnen we zomaar 20% meer duurzame energie produceren. Maar als we nu allemaal minder energie verbruiken, hoeven we ook minder energie duurzaam op te wekken. Woensdagavond 14 december tijdens een informatieavond voor de raad over...

lees verder

Duurzaamheidsplatform 06-12-16

Geplaatst op: 12-12-2016

De voorzitster Cora Gijswijt opende de vergadering om 20:00 en heette iedereen van harte welkom, met name Annika uit Rijnsaterwoude, die voor de eerste keer aanwezig is.
Mevrouw Gijswijt gaf een korte terugkoppeling van het evenement 'Hier Opgewekt': dit was goed georganiseerd en informatief. Pepijn Wesselman gaf een terugkoppeling van de...

lees verder

Themacafé Groen 16-11-16

Geplaatst op: 19-11-2016

‘Kunnen we samen voor een aantrekkelijk toegankelijk en vitaal landschap zorgen?’ Deze vraag stond centraal bij het Themacafé Groen van 16 november, georganiseerd door Holland Rijnland. In de Restaurant De Dijck in Woubrugge kwamen zo’n veertig belangstellenden bijeen, vanuit gemeenten, het agrarisch circuit en natuurverenigingen.

De Dijck zelf...

lees verder

ALV Dorpsraad Leimuiden in het teken van de N207

Geplaatst op: 13-10-2016

Op 12 oktober waren er tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad Leimuiden opnieuw ruim 100 leden en belangstellenden aanwezig. De formele vergadering beperkte zich tot 10 minuten en de rest van de tijd was ingeruimd om met elkaar na te denken over goede oplossingen voor de N207 ter hoogte van ons dorp. Na een korte presentatie vanuit...

lees verder

Feestelijke oplevering woningen Seringenplein Leimuiden

Geplaatst op: 15-09-2016

De betonwoningen in Leimuiden hebben een facelift gekregen en zijn veranderd in toekomstbestendige woningen met een moderne uitstraling. De rode baksteen en de rode daken steken prachtig af bij het witte pleisterwerk. De woningen hebben na de verbouwing energielabel A. Al met al is er een prachtige prestatie geleverd door Woningstichting Aarwoude...

lees verder

Beeldvorming bestemmingsplan Roelofarendsveen-Zuid

Geplaatst op: 01-09-2016

De kop is er weer af. Tijdens de politieke avond op 31 augustus 2016 over het bestemmingsplan Roelofarendsveen-Zuid draaide het om beeldvorming.

 

Hoewel ik niet alle 600 pagina’s van het onderliggende document heb kunnen doorworstelen, was ik toch redelijk goed ingelezen. Van de inspreekmogelijkheid hebben tien mensen gebruik gemaakt en ook...

lees verder

VAKantiespelen

Geplaatst op: 27-07-2016

Reces
 

De vakantie periode is nu officieel begonnen. Ondanks dat onze vakantie in Duitsland al in juni was, geniet ik toch altijd extra van deze periode. Lekker met het zonnetje buiten zijn en genieten van al het moois wat onze gemeente te bieden heeft.

De vakantieperiode trap ik altijd af met een klein weekje vrijwilligerswerk bij de...

lees verder

Ledenvergadering Dorpsraad Leimuiden 21-04-16

Geplaatst op: 24-04-2016

Na de huishoudelijke agendapunten, waarbij twee nieuwe bestuursleden worden verwelkomd en Monique Verkerk wordt voorgesteld als nieuwe voorzitter, zijn er diverse presentaties.

In Leimuiden komt een dagopvang voor ouderen in ’t Spant en over de plannen die op stapel staan vertelt Anton Verhees (Wijdezorg) enthousiast.

Vervolgens is er een...

lees verder

Benoeming Wethouder D66

Geplaatst op: 24-04-2016

Stemverklaring Samen voor Kaag en Braassem

 

Vanavond, 11 april, staat de benoeming van een nieuwe wethouder dan eindelijk op de agenda.

Het gehele proces heeft sinds 7 januari  2016 wel 3 maanden geduurd.

Reeds in december waren wij op de hoogte van het aftreden van Harry van Schooten.

Dat is ook toen al gecommuniceerd naar in ieder geval...

lees verder

Duurzaamheid

Geplaatst op: 12-04-2016

Binnenkort is het zover, de duurzaamheidsagenda staat op de agenda voor de gemeenteraad! Deze duurzaamheidsagenda is opgesteld met een flinke bijdrage van het Duurzaamheidsplatform, welke op initiatief van Samen voor Kaag & Braassem is opgericht!

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, de wethouder zat er wellicht in eerste instantie niet zo op...

lees verder

Raad in de straat over extra sociale woningbouw

Geplaatst op: 04-04-2016

Leimuiden en Roelofarendsveen, 4 april 2016

 

In het kader van het haalbaarheidsonderzoek naar locaties voor extra sociale woningbouw, voor inwoners en statushouders, in de gemeente Kaag & Braassem organiseert de gemeenteraad in vier dorpen een bijeenkomst.

In Leimuiden is vooral over de mogelijke bebouwing van het Connexxionterrein gesproken....

lees verder

Behoud het groen en voorkom verstening in Kaag en Braassem

Geplaatst op: 12-03-2016

Wateroverlast, een serieus probleem in het zwaar versteende Rotterdam en omgeving. Hevige regenbuien zullen verergeren, maar het regenwater kan door de verstening niet meer de grond in. Bomen, die van nature groter kunnen worden, worden nauwelijks meer geplant. Die vangen echter wel meer water op. Op termijn is een radicale betonstop noodzakelijk....

lees verder

Extra sociale woningbouw en statushouders

Geplaatst op: 11-02-2016

Afgelopen dinsdag, 9/2, was er in het gemeentehuis een informatiemarkt over de bouw van extra sociale woningbouw en de opvang van statushouders.

Na de aftrap van de burgemeester werd de markt druk bezocht. Er waren kramen ingericht voor acht mogelijke locaties, de Driemaster en voor de woningbouwverenigingen. Inwoners en andere belangstellenden...

lees verder

Midwinteractiviteit in Woubrugge

Geplaatst op: 09-02-2016

Op 7 februari 2016 was het zonnig en er stond een straffe wind. De activiteit startte om 15.00 uur in het museum Museum OC van Hemessen. Onder het genot van een kop koffie kregen we een korte introductie over de historie van Woubrugge, een dorp gebouwd aan twee zijden van het water, door Jaap Haasbroek conservator/beheerder van het museum. Daarna...

lees verder

Dorpsraad Rijpwetering

Geplaatst op: 07-02-2016

Afgelopen maandag, 01-02, waren Fred Zoetendaal en ik, Kelly Straver, aanwezig bij de dorpsraad Rijpwetering. We waren mooi op tijd zodat we even kennis konden maken met het bestuur. Altijd goed om te weten met wie je aan tafel zit!

De vergadering was niet druk bezocht, maar toch werden er wat opmerkingen meegegeven aan het bestuur. Het bestuur...

lees verder

Woonagenda Kaag & Braassem

Geplaatst op: 04-02-2016

Op weg naar een woonagenda voor Kaag & Braassem

 

Woensdag 3 februari was er in het gemeentehuis het visiecafé wonen in Kaag & Braassem. De woningmarktanalyse van september 2015 uitgevoerd door Companen in opdracht van de gemeente vormde daarvoor de basis. Het doel was om informatie te verzamelen voor het opstellen van een compacte woonagenda.

... lees verder

Krediet Leimuiden-West

Geplaatst op: 28-01-2016

Reactie van Ger van Emmerik, woordvoerder ruimtelijke ordening Samen voor Kaag & Braassem, tijdens het politiek forum van 25-01-16 in de eerste termijn met betrekking tot verlenen ‘Krediet Leimuiden West’.

 

Samen voor Kaag & Braassem wil dit krediet ter discussie stellen. We splitsen de behandeling daarvoor op in drie onderdelen. Ruimtelijke...

lees verder

Jonge vrijwilliger van 2015

Geplaatst op: 08-01-2016

Jonge vrijwilliger van het jaar...
Woensdagavond 6 januari was het zover, de uitreiking van de vrijwilligersprijzen 2015! Net als vorig jaar had ik weer een betrokken vrijwilliger genomineerd voor de Jonge Vrijwilligersprijs en tadaaaaaa! Mijn nominatie, Alice de Jong, heeft gewonnen!! Super trots ben ik op haar!

Ik heb Alice leren kennen als...

lees verder

Jaarwisseling 2015-2016

Geplaatst op: 01-01-2016

Oudejaarsdag is een dag om even terug te kijken naar het afgelopen jaar en om te bedenken wat voor moois 2016 zal gaan brengen. Mijmeren, een mooi Hollands woord, noemen we dat.

Terugdenkend aan 2015: crisisopvang, jeugdzorg problematiek, woningbouwplannen voor diverse dorpen, bomen en struiken, varkens- en koeienstallen, wegen en fietspaden,...

lees verder

Woningbouw en leefbaarheid in K&B

Geplaatst op: 14-12-2015

Kaag en Braassem heeft een mooi vorm gegeven Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) 2025.Deze structuurvisie gebruikt de gemeente als toetsingskader voor ruimtelijke plannen, waaronder bestemmingsplannen. In de MRSV staat op p.13 'De gemeente moet zich meer gaan richten op het afronden van bestaande projecten, zoals Braassemerland, en...

lees verder

Dorpsraad Kaag-Buitenkaag

Geplaatst op: 30-11-2015

Vrijdag 27 november Dorpsraad Kaag-Buitenkaag

 

De dorpsraad heeft een volle agenda.

Voor Buitenkaag stonden het parkeerterrein van Van Lent, de Windturbines in zuidpunt Haarlemmermeer, restauratie van de Gymzaal/De Ontmoeting, de vernieuwing van de Hoofdweg (Oostzijde) het Deltaplan en de plannen voor een Piekwaterberging als agendapunten.

... lees verder

duurzaamheidsplatform

Geplaatst op: 16-11-2015

Kaag en Braassem krijgt een duurzaamheidsplatform!

 

Afgelopen maandag (9/11) was er de jaarlijkse behandeling van de programmabegroting. In deze begroting werd onder andere aandacht besteed aan het onderdeel Duurzaamheid, er wordt bijvoorbeeld budget gevraagd om een duurzaamheidsagenda op te stellen.

 

Door mijn werk als ambtenaar in de...

lees verder

vrijwilligers voor vluchtelingen

Geplaatst op: 14-11-2015

Als één van de vele vrijwilligers ben ik betrokken geweest bij de opvang van vluchtelingen in de Tweesprong in Roelofarendsveen. Ik heb een tweetal diensten achter de 'receptie' mogen draaien. Afgelopen donderdag (12-11) was er een besloten bijeenkomst in het gemeentehuis, waar vrijwilligers elkaar konden ontmoeten en napraten over deze heftige...

lees verder

Maatschappelijke Agenda 2.0

Geplaatst op: 05-11-2015

MAG 2.0
In 2017 is het alweer zo ver, de eerste MAG, Maatschappelijke Agenda, loopt af!

Dinsdagavond 03-11 mocht ik, samen met Christian en Riet, aanwezig zijn bij een bijeenkomst over de MAG 2.0: de koers die de gemeente wil varen op maatschappelijk gebied voor de jaren 2017 - 2020.
Na inspirerende sprekers zoals Gea Broekema (directrice...

lees verder

Kick Off Plantarium in Hazerswoude Dorp

Geplaatst op: 03-09-2015

Voor de opening van de 33e editie van het Plantarium, internationaal tuinplantenevenement, op 26 augustus 2015 waren de politieke partijen van Kaag en Braassem uitgenodigd. Van SVKB was ik, Riet Spaargaren, samen met mijn man aanwezig. Ook Paul Emmerik van de VVD en zijn echtgenote waren van de partij. Bij binnenkomst werden groepen gemaakt en...

lees verder

Tijdelijk raadslid Fred

Geplaatst op: 21-07-2015

RAADSLID ….. AL IS HET MAAR VOOR EVEN.

 

Eind 2014 was het duidelijk dat onze Kelly vanwege haar zwangerschap er even tussenuit ging in maart 2015. Mij werd gevraagd of ik haar wilde vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof van eind maart tot midden juli. Ik vond ‘t ten eerste fijn dat het in mij gestelde vertrouwen nu daadwerkelijk omgezet...

lees verder

Bewegen en sport, gewoon fijn om te doen!

Geplaatst op: 27-06-2015

Begin juni heeft SVKB vragen gesteld aan het College over het sport en beweeggedrag van inwoners van onze gemeente. Sport en bewegen is belangrijk voor het welbevinden, draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, de vitaliteit van volwassenen en ouderen en geeft meestal succeservaringen en plezier. SVKB stelde deze vragen omdat zij monitoring van...

lees verder

Raad en forum 28-04-15

Geplaatst op: 30-04-2015

Terugblik op politieke avond 28 april 2015 door Petra van der Wereld (fractievoorzitter)

 

Deze avond stond toch vooral in het teken van

1. Dorpshart Leimuiden

2. Precario

3. Jaarrekening

Zoals op diverse sociale media al te lezen is: de werkgroep WMDL kan door! De raad had nog een aantal vragen over de garantiestelling en als er stagnatie...

lees verder

test.

Nieuwe website SVKB

Geplaatst op: 16-04-2015

Tijdens de ALV op 17 april is de lancering van de nieuwe website van Samen voor Kaag & Braassem

Gemeentelijk politiek nieuws komt op de website en/of op facebook

Aanbevelingen voor verbeteringen zijn welkom: info@samenvoorkaagenbraassem.nl

Voor betekenisvolle en mooie foto's houden we ons aanbevolen.

lees verder

Kelly blijft vanaf afstand betrokken

Geplaatst op: 16-04-2015

Even op afstand...

 

Zoals de meesten van jullie wellicht wel weten, ben ik met zwangerschapsverlof. Op 23 maart is Fred Zoetendaal tijdelijk benoemd als raadslid, zodat ik mij in alle rust kan voorbereiden op de komst van ons kleintje.

 

Echter, je raadslidmaatschap schuif je niet zomaar aan de kant. De mail blijft gewoon doorgaan, evenals de...

lees verder