Inleiding

Het Nederlandse politieke systeem draait om vertrouwen. De kiezers vertrouwen hun stem aan vertegenwoordigers in de gemeenteraad, Provinciale Staten of Tweede Kamer. Zij vertrouwen er op dat ‘hun’ vertegenwoordigers de volgende jaren besluiten zullen nemen in het verlengde van de algemene waarden, waarop zij zijn verkozen. Ook al zijn de concrete punten in de campagne niet aan de orde gekomen, dan nog gaan de kiezers er vanuit dat in de ‘geest’ van de uitgangspunten zal worden besloten. En die uitgangspunten, die waarden, liggen vast in een verkiezingsprogramma. En dat verkiezingsprogramma ligt nu voor u.

Het belangrijkste in de politiek is het maken van keuzes. Want niet alles kan in een keer worden geregeld. Soms is het te duur, soms te complex en dan kan het ook nog eens botsen met andere uitgangspunten. Een politieke partij moet derhalve kiezen. En Samen voor Kaag en Braassem durft die keuzes te maken omdat SvKB de enige echte lokale partij van de gemeente Kaag en Braassem is

Samen voor Kaag en Braassem is een lokale partij. Zij is niet vast geklonken aan een landelijke partij, niet gebonden aan een maatschappelijke of religieuze stroming. Maar ook niet semi-verbonden met de landelijke politiek door afsplitsing of door naamswijziging. Wij zijn wat we zeggen te zijn: een echte lokale politieke partij, ontstaan uit Gemeentebelang en Vereniging Mooi Alkemade.

Ons uitgangspunt is de leefbaarheid in de elf kernen die de gemeente Kaag en Braassem rijk is. De inwoners komen voor ons op de eerste plaats. De belangen van burgers, bedrijven en gemeente zetten wij af tegen de SvKB-speerpunten: Groen, Blauw, Gastvrij en Inwonerparticipatie. Dat betekent dat de partij zich inzet voor ons milieu, voor het groen in de buurt, de wijk, het dorp.

Natuurlijk willen wij, als waterrijke gemeente, dat onze waterwegen uitnodigend zijn voor bezoekers. Zo moet Kaag en Braassem zich als toeristische gemeente presenteren met veel mogelijkheden, voor die bezoekers, om te genieten van oude dorpen, mooi groen en machtig blauw. Concreet betekent dit dat wij staan voor aanleg en onderhoud van aanlegplaatsen, terrassen in de dorpen, en overnachtingsmogelijkheden. Het betekent concreet ook dat de mogelijkheden voor overnachtingen wat ons betreft moeten worden uitgebreid. Het liefst kleinschalige hotels, pensions en B&B’s.. Wij willen graag  een onderzoek naar de mogelijkheid van een natuurhuis – waar fietsers en wandelaars een enkele nacht kunnen doorbrengen – in de gemeente maar niet in het groen.

Wij zijn tegen de aantastingen die voor Groen en Blauw dreigen, zoals bebouwing langs de Drecht, de Ringvaart of de Wijde Aa waar de natuur beschermd moet worden, aanleg van nog meer bedrijventerreinen zolang de bestaande terreinen niet helemaal vol zijn en geen nieuwe uitbreiding van veestallen of tuinderijen in het open landschap.

Het zijn keuzes van de lokale politieke partij Samen voor Kaag en Braassem. Soms moeilijke keuzes, maar wel keuzes met in het achterhoofd de inwoners van de kernen. En keuzes die we voor een hele periode maken, want wat wij vragen is het vertrouwen van de kiezers om er vier jaar hard tegenaan te gaan. In het college als het kan, in de oppositie als het moet. Want besturen willen we, maar niet tegen elke prijs. Wij zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Dat was zo. Dat blijft zo.

Samen met de inwoners willen we op weg gaan. Initiatieven zoals bijvoorbeeld de Veense Hout op gang helpen, meewerken met ideeën van inwoners en de burger vragen mee te doen met de gemeenschap, met de gemeente. Inwoners moeten invloed krijgen op het inrichten hun eigen leefomgeving. Maar dan wel onder begeleiding van de gemeente. Participatie mag niet verworden tot het recht van de sterkste.

In de volgende paragrafen gaan we daarom nader in op de betekenis van de pijlers: Inwonerparticipatie, Groen, Blauw, Duurzaam, Leefbaar en Gastvrij.


Terug naar overzicht