Nieuws Samen voor Kaag & Braassem

Maatschappelijk vastgoed, column

Geplaatst op: 16-04-2017

Het allerlaatste gemeenschappelijke gebouw in Nieuwe Wetering is het cultureel centrum. Nu ja, centrum, het ligt langs de spoorlijn buiten het dorp maar goed. Het oude centrum moet nog gesloopt worden, de school is er nog wel, maar wordt antikraak bewoond terwijl het voorgenomen hospice probeert geld bij elkaar te krijgen.

Een gemeenschapsgebouw...

lees verder

Nieuwe manier van afval inzamelen!

Geplaatst op: 12-04-2017

1-1-2018 is het zover. Kaag en Braassem gaat over op een nieuwe methode van afvalinzameling, genaamd Diftar. Diftar staat voor 'gedifferentieerd tarief'. Dit betekent dat u vanaf 1-1-2018 apart gaat betalen voor uw restafval. U betaalt dan een basis-bedrag en daarnaast betaalt u een bedrag per keer dat u uw restafvalcontainer aan de weg zet voor...

lees verder

Algemene ledenvergadering 21 april

Geplaatst op: 31-03-2017

Uitnodiging voor de ALV van Samen voor Kaag & Braassem op vrijdag 21 april 2017 in "De Alkeburcht", Noordhoek 19, 2371 XH Roelofarendsveen.

Leden en andere belangstellenden zijn welkom vanaf 19.30 uur. Er staat koffie en thee klaar en om 20.00 uur begint het officiële gedeelte.

Van 20.00 tot 20.45 wordt er een presentatie gegeven door de heer...

lees verder

Code oranje, column

Geplaatst op: 16-03-2017

De kloof tussen kiezer en gekozene – gemeenteraadslid, Kamerlid – is groot. Het lijkt wel groter en dieper dan ooit. De politici lijken niet meer te weten wat er bij ‘de mensen’ leeft en de kiezers vinden dat er niet naar ze wordt geluisterd. Help, onze democratie verzuipt, hoor je links en rechts roepen. We moeten optreden, we moeten iets doen,...

lees verder

Stembureau, column

Geplaatst op: 15-03-2017

Het is eindelijk zo ver: we mogen stemmen. Na wekenlang te moeten luisteren, lezen en kijken naar de lijsttrekkers mogen wij ons zegje doen. De spanning stijgt: wie zal er winnen? Wie gaat verliezen? Moet ik strategisch stemmen met het hoofd of mijn voorkeur volgen en stemmen met het hart?

In Nieuwe Wetering moeten de kiezers naar de voormalige...

lees verder

Een mooi onderkomen op de verkeerde plek!

Geplaatst op: 03-03-2017

Deze week fietste ik vanuit Leimuiden langs de Drecht over de Vrieschekoop Zuid naar Bilderdam en terug over de Vrieschekoop Noord. Altijd een lekker tochtje met ruim uitzicht over de polder. Van dit nostalgische stukje Groene Hart kan ik echt genieten. Het gebied is de habitat van ijsvogels, uilen en vele andere zeldzame vogels en bijzondere...

lees verder

Speelplaatsen, column

Geplaatst op: 07-02-2017

Het is al weer even geleden, maar het staat nog in mijn hoofd gegrist. Een informatieavond in het zogenaamde cultureel centrum van Nieuwe Wetering, georganiseerd door de stichting die het hospice wil vestigen in de voormalige school De Meerpaal. Een volle zaal, koffie met een koekje, een presentatie met groot scherm, laptop en een serie sprekers....

lees verder

Samen aan de slag in 2017

Geplaatst op: 06-02-2017

In de gemeente Kaag & Braassem is er van alles te beleven. Ieder dorp heeft haar eigen festiviteiten en wensen. De diverse dorpsraden overleggen met hun inwoners over het wel en wee aldaar. Ook voor de totale gemeente Kaag & Braassem wordt het een jaar met een volle agenda. Het is de kunst om te werken vanuit plannen die gebaseerd zijn op visies...

lees verder

Midwinteractiviteit 29 januari

Geplaatst op: 06-01-2017

Zoals ieder jaar weer, wil Samen voor Kaag en Braassem gezamenlijk een toast uitbrengen op het nieuwe jaar. Want we laten het ingewikkelde 2016 achter ons. met de Brexit, Trump en een wethouderwisseling in onze mooie gemeente. 
Maar nu vieren we 2017. Een jaar van nieuwe kansen voor Kaag en Braassem én voor Samen voor Kaag en Braassem. Een jaar...

lees verder

Fijne feestdagen!!

Geplaatst op: 23-12-2016

Het bestuur en de fractie van Samen voor Kaag & Braassem wensen u fijne feestdagen en een mooi 2017 in goede gezondheid. Onze midwinteractiviteit gaat plaatsvinden op zondagmiddag 29 januari, de inhoud blijft nog even een verrassing. Save the date.

lees verder

Beschouwingen 2016

Geplaatst op: 10-11-2016

Als eerste: Dank aan de wethouder en zijn ambtenaren voor deze programmabegroting. Dank dat er zo meegedacht wordt met deze raad, er op tijd allerlei toelichtingen worden gegeven en als laatste dank dat de septembercirculaire nog verwerkt is in de laatste versie van de programmabegroting. Ere wie ere toekomt. Een mooi resultaat ook!

Maar dan, u...

lees verder

Programmabegroting 2017, oordeelsvorming 241016

Geplaatst op: 29-10-2016

'Samen voor Kaag en Braassem' had vooruitlopend op het forum al een paar technische vragen schriftelijk gesteld aan de wethouder financiën en zijn ambtenaren. Het moet gezegd worden, het waren er maar een paar. De programmabegroting is elk jaar weer een hele kluif om door te nemen. En net als vorig jaar was er weinig op aan te merken. De...

lees verder

Versplintering, column

Geplaatst op: 17-10-2016

In de landelijke politiek kijkt eigenlijk niemand er meer van op: Kamerleden die uit hun fractie stappen en een eigen politiek leven gaan leiden. Geert Wilders is ooit op de slippen van Frits Bolkestein de Tweede Kamer binnen gekomen, waarna hij uit de VVD-fractie is gestapt – of is gezet, dat laat ik maar in het midden. Wie heeft ooit gehoord van...

lees verder

Piet van Veen, een bijzonder mens

Geplaatst op: 09-10-2016

Zaterdag 8 oktober bereikte ons het droeve bericht dat Piet van Veen zijn strijd heeft moeten staken. Hij zei, in een berichtje op Facebook, dat hij moe was.....het ging niet meer.

Wij hebben vanaf de zijlijn zijn strijd mogen volgen. Zijn openheid over zijn ziek zijn, middels zijn berichtjes op Facebook, maakten het een bijzondere strijd van een...

lees verder

Riet, een mensen mens, neemt afscheid van de politiek

Geplaatst op: 27-09-2016

Een speech over jou, voor jou en van ons,  als dank…., zo begint Petra van der Wereld.

Na een heleboel jaar verlaat je nu definitief de politiek.

Je begon bij Gemeentebelang en in de raad van het toenmalige Jacobswoude. Jij stond en staat voor jouw Leimuiden. Het positieve Leimuiden! En vooral dat het een Leimuiden moest zijn en worden waar het...

lees verder

Riet Spaargaren wordt opgevolgd door Fred Zoetendaal

Geplaatst op: 29-08-2016

Het bestuur van SvK&B  laat u weten dat Riet Spaargaren op 1 oktober 2016 stopt als raadslid. Zij heeft in de raad van Jacobswoude gezeten en na de herindeling ook in de raad van Kaag en Braassem. Zij heeft als reden opgegeven dat haar werkzaamheden in de zorg en bij de Hospice heel veel tijd vragen en ze wil ook graag wat tijd aan haar...

lees verder

VVD lokaal gespleten, column

Geplaatst op: 27-07-2016

Het is nu echt zomer. De zon schijnt, het zweet drupt, de fietsers fietsen massaal langs de Ringvaart en ons huis. Ik geniet van deze dagen ondanks het luidruchtige geronk van motoren en het storende gerinkel van de brugbel.

Maar dan lees ik over de VVD in onze mooie gemeente. Ik dacht dat ik in de politiek zo’n beetje alles wel had gezien met 25...

lees verder

Herrie, column

Geplaatst op: 26-05-2016

Het is dat de datum het zegt: eind mei is toch echt hartje lente en begin zomer. Toch? Nou het lijkt er eigenlijk niet op. Maar op die spaarzame dagen dat de zon doorbreekt, is het heerlijk zitten op mijn terras in Nieuwe Wetering. Kijken naar de voorbijvarende bootjes, proberen je niet te storen aan die irritant harde bel van de brug. Dan klinkt...

lees verder

Hondenbelasting, column

Geplaatst op: 25-04-2016

Het lijkt herfst en toch moet de zomer nog beginnen. Sterker nog, de lente mag dan officieel zijn ingehuldigd, ik merk er bar weinig van. Dat was wel anders zo’n twee weken geleden toen ik in het zonnetje wandelde op de flank van de Teide; de hoge vulkaan van Tenerife. Het verschil in weer, de bergen, de kleine dorpjes, het goede en goedkope...

lees verder

Contributie wordt vrijwillige bijdrage

Geplaatst op: 16-04-2016

Rijnsaterswoude – De contributie voor de politieke partij Samen voor Kaag & Braassem verdwijnt en wordt vervangen door een vrijwillige bijdrage. Met dit voorstel van het bestuur heeft de algemene ledenvergadering van de partij vrijdagavond 15 april ingestemd. Tot nu toe zijn partijleden die twee jaar niet hebben betaald geschrapt van de...

lees verder

Houtenhuizen, column

Geplaatst op: 30-03-2016

De houten huizen, column

 

De tijd van oorlog, bezetting en bevrijding ligt al weer vele generaties achter ons. De Europese samenwerking heeft (West) Europa al jaren weten te vrijwaren van oorlogsgeweld nadat de grote Europese landen twee pogingen hebben gedaan om elkaar in een Eerste en een Tweede Wereldoorlog een kopje kleiner te maken.

Wat...

lees verder

Algemene Ledenvergadering 15 april in het Schoolhuis

Geplaatst op: 19-03-2016

Wij komen bij elkaar in het Schoolhuis, Herenweg 22,  2465 AC Rijnsaterwoude.

Leden en andere belangstellenden zijn welkom vanaf 19.30 uur. Er staat koffie en thee klaar en om 20.00 uur begint het officiële gedeelte. Van 20.00 tot 20.45 uur wordt er een voordracht gehouden door mevrouw Oddrun Uran, voorlichter van het Hoogheemraadschap van...

lees verder

Geen wethouder meer namens Samen voor Kaag en Braassem persbericht

Geplaatst op: 14-03-2016

De selectiecommissie heeft besloten dat de nieuwe wethouder van D66-huize komt: Herman Haarman. SvKB is zeer teleurgesteld over deze uitkomst en beraadt zich op de consequenties die dit besluit voor de partij heeft. Het kan volgens SvKB-fractievoorzitter Petra van der Wereld niet zonder gevolgen blijven dat de tweede partij in de huidige...

lees verder

Staatsrecht

Geplaatst op: 26-02-2016

Column Wethouder

 

Het is altijd de verkeerde tijd om over een benoeming te schrijven. Te vroeg als de procedure nog niet is afgerond. Te laat als iedereen al weet wie het wordt. Maar hoe het ook afloopt, er gebeuren rare dingen en daar wil ik wel over schrijven.

Het is namelijk net alsof het staatsrecht hier wordt herschreven. Een wethouder...

lees verder

Harry van Schooten nam afscheid

Geplaatst op: 16-02-2016

Beste Harry, 
Namens de raad mag ik dan nog even een woordje tot je richten. Ik ga niet je hele levensloop met ons allen doornemen hoor, wees maar niet bang...

Maar toch even een korte terugblik van je politieke leven tot nu toe......na je werkzame leven als ambtenaar in Aalsmeer op ruimtelijke ordening.....daarna....
Samen zaten we regelmatig...

lees verder

Column nieuws

Geplaatst op: 07-02-2016

SvKB koestert het groen en het blauw

 

Met de wind recht van voren loop ik langs het Braassemermeer. Rechts het groen van De Veen, links het zwart met witte kopjes op de golven van het water. Wat verder weg het silhouet van de kernen ‘aan de andere kant’.

De gemeente Kaag en Braassem ontrolt zich deze zaterdag aan mijn voeten. Het Groene Hart...

lees verder

Midwinteractiviteit SVKB

Geplaatst op: 25-01-2016

Beste leden en belangstellenden van Samen voor Kaag en Braassem.

Op 7 februari 2016 hebben wij onze midwinterborrel in Woubrugge. Deze happening is vanaf 16.00 uur in Café Die Twee bij de sporthal, Bateweg 78 in Woubrugge. Wij hebben echter nog iets anders leuks bedacht namelijk een wandeling door Woubrugge van 15.00 tot 16.00 uur. De wandeling...

lees verder

Harry van Schooten stopt als wethouder

Geplaatst op: 07-01-2016

Vandaag ging het persbericht uit dat onze wethouder Harry van Schooten zijn wethouderschap neerlegt vanwege persoonlijke gewijzigde omstandigheden.
De fractie, steunfractie en het bestuur van Samen voor Kaag en Braassem begrijpen de keuze die Harry heeft gemaakt. Het was een keuze die niet over één nacht ijs genomen is, maar zoals we Harry kennen,...

lees verder

Voorspoedig 2016

Geplaatst op: 01-01-2016

Oudejaarsdag is een dag om even terug te kijken naar het afgelopen jaar en om te bedenken wat voor moois 2016 zal gaan brengen. Mijmeren, een mooi Hollands woord, noemen we dat.

Terugdenkend aan 2015: crisisopvang, jeugdzorg problematiek, woningbouwplannen voor diverse dorpen, bomen en struiken, varkens- en koeienstallen, wegen en fietspaden,...

lees verder

Goede feestdagen en een mooi en gezond 2016 gewenst

Geplaatst op: 28-12-2015

Zo aan het einde van het jaar zijn er meer dan gemiddeld momenten van bezinning op wat was en wat er gebeurde, maar ook de vooruitblikken naar het nieuwe jaar 2016 dienen zich aan. Als lokale politieke partij  Samen Voor Kaag & Braassem willen we er samen voor gaan. We willen zowel leden als andere belangstellenden uitnodigen om mee te doen met...

lees verder

Gemeentehuis Jacobswoude krijgt nieuwe bestemming

Geplaatst op: 29-11-2015

Woensdagavond 25 november was Christian Malin van SVKB aanwezig bij de bijeenkomst om de presentatie van de toekomstplannen voor het gemeentehuis in Rijnsaterwoude bij te wonen. Sinds de gemeente Jacobswoude op 1 januari 2009 opging in het huidige Kaag en Braassem staat het voormalige gemeentehuis grotendeels leeg.

De tekst is grotendeels...

lees verder

Beschouwingen begroting SVKB

Geplaatst op: 09-11-2015

Beschouwing van Samen voor Kaag en Braasem

Na een heel proces met elkaar te hebben doorlopen het afgelopen jaar ligt er een resultaat. De P memo heeft al onze doelen en inspanningen op een rijtje gezet en hier vandaag gaat het om de doorrekening. Complimenten aan de samenstellers:

good job, well done!

 

Hebben we dan nog wat aan te merken,...

lees verder

Nieuwsberichten Kaag en Braassem

Geplaatst op: 21-10-2015

Deze weken gebeurt er veel in de gemeente Kaag en Braassem. In de Tweesprong wordt een noodopvang voor 120 vluchtelingen ingericht. Er zijn diverse bijeenkomsten in de kernen en op 26 oktober komen in het politiek forum o.a. de bestuursrapportage 2015, de programmabegroting 2016 en de meejarenbegroting 2017-2019 aan de orde.

Zie de link voor de...

lees verder

Informatiebijeenkomsten Drechtbrug en HSL op 8 september

Geplaatst op: 03-09-2015

De N207 Noord wordt verbreed en de huidige Drechtbrug vervangen. Tijdens de inloopavond op 8 september in de Ontmoeting, Dorpstraat 51 in Leimuiden geeft de provincie samen met de aannemerscombinatie VOBI/Van Mourik een toelichting op de planning. Ook de gemeente is aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Tussen 19.00 en 21.00 uur is er...

lees verder

Bospark voor Leimuiden

Geplaatst op: 15-07-2015

Leimuiden krijgt een bospark

 

Er is maandag 13 juli een start gemaakt met de herinrichting van het bospark in Leimuiden. In het najaar kunnen inwoners weer volop gebruik maken van deze recreatieve strook.

De herinrichting van het Bospark is een initiatief van Leimuiden Natuurlijk. De bomen uit het park moesten eerder verdwijnen voor de...

lees verder

Perspectiefmemo 2015 SVKB

Geplaatst op: 08-07-2015

Perspectiefmemo 2015

 

Mevr de voorzitter, beste mensen,

Als ik nu eens begin met het kijken naar  onze pareltjes.
Mooi Kaag en Braassem, 11 dorpen met elk hun eigen ziel, hun eigen kracht, hun eigen wensen en mensen. Die mensen dragen de dorpen, de kernen. Doen bij hun club vrijwilligerswerk, helpen hun naaste buren indien nodig, zijn sterk...

lees verder

Mooi wonen in Kaag en Braassem

Geplaatst op: 19-06-2015

Waarom woont u in Kaag en Braassem? En waarom in het dorp waarin u woont? Zijn er genoeg starterswoningen in uw dorp? Wilt u ook oud worden in uw dorp? En is uw woning daarvoor geschikt? Hoe lang duurde het voordat u uw huis gevonden had?

Allemaal vragen die voorkomen in het woningmarktonderzoek dat de gemeente samen met de woningcorporaties...

lees verder

Visie Greenport Aalsmeer

Geplaatst op: 09-06-2015

'Er mag niets meer, behalve bloemen en groenten telen'

Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met de Visie Greenport Aalsmeer mag in grote delen van de gemeente alleen nog duurzame tuinbouw plaatsvinden. Volgens deze visie is er zelfs geen plek voor 'aan tuinbouw gerelateerde activiteiten'. Wethouder Yvonne Peters (VVD) probeerde de politici...

lees verder

Deelnemers woningmarktonderzoek gezocht

Geplaatst op: 28-05-2015

Waarom woont u in Kaag en Braassem? En waarom in het dorp waarin u woont? Zijn er genoeg starterswoningen in uw dorp? Wilt u ook oud worden in uw dorp? En is uw woning daarvoor geschikt? Hoe lang duurde het voordat u uw huis gevonden had? Allemaal vragen die voorkomen in het woningmarktonderzoek dat de gemeente samen met de woningcorporaties...

lees verder

Woubrugse kinderen krijgen obstakelparcours in speeltuin

Geplaatst op: 23-05-2015

Binnenkort kunnen kinderen een heus obstakelparcours afleggen in de speeltuin aan de
Dageraad in Woubrugge. Met een ruime meerderheid van de stemmen (47%), kozen de kinderen
uit de buurt van de Dageraad voor het parcours met daarin onder andere een kruiptunnel,
glijbaan, heuvel, zwerfkeien, balanceerstam en speelhuis.
Het oude houten speeltoestel...

lees verder

Dorpshart Leimuiden

Geplaatst op: 16-04-2015

Dorpshart Leimuiden, wat een prachtig plaatje. De Raad heeft op 28-04 ingestemd met de plannen!!

 

Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden heeft Smit’s bouwbedrijf BV uit Beverwijk aangetrokken als ontwikkelaar voor het dorpshart Leimuiden. De partijen hebben een intentieverklaring getekend waarin de basis voor de samenwerking is vastgelegd.

... lees verder

Molendijk

Geplaatst op: 11-04-2015

Ondertussen is de actuele situatie dat het fietspad weer open is. De aannemer kan het incidenteel afsluiten, bijv. bij hijswerkzaamehden.

Dat is gelukkig weer een verbetering.

Vorige situatie:

De Molendijk is nu wel afgesloten maar de borden staan omgedraaid.....

Fietsers en voetgangers gaan nu de Molendijk op en moeten dan...

lees verder

Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op: 28-03-2015

Agenda voor ALV van SvKB op 17 april 2015 in “De Alkeburcht”

Adres: Noordhoek 19, 2371 XH Roelofarendsveen.

Inloop vanaf 19.00, aanvang vergadering 19u.30

1.  Opening
2.  Verslag van vorige vergadering
3.  Mededelingen en Ingekomen stukken
4.  Korte presentatie van fractievoorzitter Petra van der Wereld
5.  Korte presentatie van onze wethouder...

lees verder

Sociaal Domein Thema avond 25-03

Geplaatst op: 22-03-2015

Tijdens deze thema avond Sociaal Domein werd stilgestaan bij:

 

Onderwijshuisvesting

De raad stuurt op zo breed mogelijke scholen en streeft naar één multifunctionele accommodatie per kern

Het is interessant om commerciële partijen een hoofdrol te geven

De gemeente stelt alleen de middelen beschikbaar op grond van het aantal leerlingen en m2...

lees verder

Werkbezoek Spijkereiland

Geplaatst op: 10-03-2015

Zaterdagochtend 6 dec, in alle vroegte, zijn wij, SvKB en D66 fractieleden op bezoek geweest bij bewoners op Spijkereiland.

Naar aanleiding van het raadsvoorstel kwamen er allemaal mails van verontruste inwoners naar onze fracties. Om eerst een goed beeld te krijgen van de situatie is een bezoekje op zijn plaats.

We willen het graag anders gaan...

lees verder