Fractiebijeenkomst

Aansluitend op het zomerreces is de eerste fractiebijeenkomst op 21 augustus van 19.30-22.00 uur in het gemeenteluis. U bent van harte welkom. De agenda volgt.